Chińskie Państwowe Biuro Dziedzictwa Kulturalnego zapowiedziało zwiększenie ochrony Wielkiego Muru - więcej będzie inspekcji na najważniejszych odcinkach zabytkowej budowli. Obiekt zyska też własną infolinię, na którą będzie można anonimowo zgłaszać przypadki wandalizmu.

Budowla ma około 6200 kilometrów długości i jej ochrona przysparza wiele trudności. Szacuje się, że zniszczeniu uległo około 30 procent Wielkiego Muru, a tylko około 10 procent jest należycie chronione.

Władze chcą więc, aby także sami Chińczycy zaangażowali się w ochronę zabytku i informowali o przypadkach niszczenia muru.