Ministerstwo zaleca obywatelem polskim powstrzymanie się od podróży przede wszystkim na pogranicze turecko-syryjskie i turecko-irackie. Osobom tam przebywającym ministerstwo radzi rozważenie jego opuszczenie, a mieszkającym na stałe - zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak informuje MSZ, sytuacja w pozostałych regionach Turcji się nie zmieniła. Nie można jednak wykluczyć zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Ministerstwo zaleca więc zachowanie ostrożności podczas pobytu w większych aglomeracjach miejskich i skupiskach turystycznych. Należy też unikać wszelkich zgromadzeń w miejscach publicznych.