Stolica Chin ponownie przykryta jest smogiem. Wskaźniki zanieczyszczenia poszybowały w górę i tak ma pozostać do końca tego tygodnia.

Według byłego ministra zdrowia Chin w Państwie Środka ze względu na skażone powietrze co roku umiera pół miliona osób. Oficjalnych danych na ten temat nie ma, ale kiedy Pekin dusi smog, zapełniają się przychodnie i szpitale.

Chińskie władze podczas ostatniej sesji parlamentu zapowiedziały walkę z zanieczyszczeniem powietrza, które w Chinach z roku na rok staje się coraz poważniejszym problemem. Na 74 miasta, w których prowadzono monitoring zanieczyszczenia powietrza, tylko trzy uznano za czyste.