Według Nidesa „administracja Obamy zdecydowanie popiera włączenie Polski do programu bezwizowego", a ustawa w tej sprawie może zostać przyjęta przez Kongres USA jeszcze w tym roku.

Obecne przepisy o ruchu bezwizowym do USA przewidują, że dany kraj może wejść do programu tylko, gdy konsulaty USA w tym kraju odrzucają wnioski wizowe najwyżej 3 proc. osób. W Polsce ten odsetek wynosi 9,8 proc. (dane z 2010 r.).

Nowa ustawa ma znieść ten wymóg, a zamiast niego wprowadzić wymóg dotyczący osób pozostających w USA nielegalnie po wygaśnięciu wizy. Nowy przepis będzie stanowił, że do programu bezwizowego mogą wejść te kraje, których obywatele w nie więcej niż 3 proc. przypadków pozostają w USA właśnie po wygaśnięciu wizy. Polska spełnia ten wymóg od kilku lat i utrzymuje się poniżej 2 proc.