„Fair play" to program, do którego przystąpiły trzy sieci mobilnych doradców wakacyjnych. Mowa o Amondo i Take Off, należących do Grupy TUI oraz Promobil, marce DER Touristik. W ten sposób firmy chcą pokazać, że działają zgodnie z przyjętym kodeksem praktyk, co ma być zachętą dla kolejnych potencjalnych sprzedawców do nawiązania współpracy.

Znak ma być przede wszystkim gwarancją stosowania zasady fair play, określonej przez pięć kryteriów. Po pierwsze centrala nie sprzedaje oferty klientom końcowym i nie konkuruje ze swoimi partnerami, po drugie udostępnia im cały asortyment i umożliwia rezerwację wyjazdów od różnych touroperatorów, po trzecie zapewnia darmowe szkolenia, po czwarte gwarantuje wsparcie merytoryczne, własnych opiekunów i kompetentne centrum obsługi. Jako piąty punkt wskazana zastała mocna pozycja na rynku potwierdzona wieloletnią historią firmy i biznesowymi sukcesami.

Inicjatorzy programu zapewniają, że mogą przystąpić do niego także inne sieci zrzeszające mobilnych agentów, jeśli tylko spełnią wymienione warunki.