Biura podróży rozliczą zaliczki

VAT w branży turystycznej należy naliczyć od marży, określonej jako różnica między zaliczką a proporcjonalną częścią przewidywanych kosztów wycieczki - ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Publikacja: 06.09.2018 08:51

Biura podróży rozliczą zaliczki

Foto: Adobe Stock

Rzecznik TSUE wydał w środę opinię sprawie wniesionej przez polskie biuro podróży Skarpa Travel (C 422/17). Pytanie prejudycjalne skierował do TSUE Naczelny Sąd Administracyjny, by rozstrzygnąć trwający już kilka lat spór o obliczanie VAT w branży turystycznej.

Czytaj także: O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE

Spór dotyczy sytuacji biura podróży otrzymującego od klientów zaliczki na wyjazd, które podlegają opodatkowaniu w procedurze VAT marża. Problem polega na tym, że w momencie otrzymania zaliczek nie można jeszcze ustalić marży stanowiącej podstawę opodatkowania. Według Skarpa Travel VAT powinien być wymagalny w momencie, kiedy znana jest ostateczna wysokość marży, a według Ministerstwa Finansów – już w momencie otrzymania zaliczki na podstawie marży przewidywanej. Skazuje to płatnika na konieczność wnoszenia później korekt.

Rzecznik generalny rekomenduje Trybunałowi Sprawiedliwości UE, by obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek powstawał w momencie określonym w art. 65 dyrektywy VAT, czyli w chwili otrzymania zaliczki.

Jak określić kwotę VAT, jeśli podstawa opodatkowania jest nieznana? Rzecznik posłużył się propozycją szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jeżeli cena usługi wynosi np. 1000 złotych, marża ma stanowić 20 procent ceny (200 złotych), a klient uiszcza 500 złotych zaliczki, to w momencie jej otrzymania należy naliczyć VAT od 100 złotych marży. Ewentualnej korekty należy dokonać, kiedy pozna się ostateczną wysokość marży.

Doradca podatkowy Jerzy Kuprianowicz uważa jednak, że rzecznik popełnił błąd merytoryczny. Uznał bowiem art. 65 dyrektywy VAT za regulację wyrażającą zasadę ogólną opodatkowania VAT, podczas gdy w dotychczasowym orzecznictwie Trybunał wskazywał, że jest to wyjątek od zasady ogólnej. Przepis ten zakłada, że w razie wpłaty zaliczki przed dostawą towaru lub świadczeniem usługi podatek staje się wymagalny w chwili jej otrzymania.

– Nawet jeśli Trybunał podzieli w pełni opinię rzecznika generalnego, nie oznacza to, że NSA uzna za prawidłowe stanowisko KAS. Rozwiązanie to nie ma oparcia w treści ustawy o VAT. Rzecznik wyznaczył raczej kierunek postulowanych zmian. Nie wykazał natomiast istnienia przepisu dyrektywy VAT, który obligowałby biura podróży do szacowania marży w zaprezentowany przez niego sposób – mówi Kuprianowicz.

Rzecznik TSUE wydał w środę opinię sprawie wniesionej przez polskie biuro podróży Skarpa Travel (C 422/17). Pytanie prejudycjalne skierował do TSUE Naczelny Sąd Administracyjny, by rozstrzygnąć trwający już kilka lat spór o obliczanie VAT w branży turystycznej.

Czytaj także: O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?