Nocny burmistrz nie zagości w Krakowie

Fot. Adobe Stock

Nocny burmistrz może i przydałby się w Krakowie, lecz próba jego powołania odbyła się w niewłaściwy sposób – orzekł sąd.

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rada miasta nie mogła zobowiązać prezydenta miasta do powołania nocnego burmistrza.  Nastąpiło to w odrębnej uchwale, ustalającej kierunki działania prezydenta w zakresie powołania komisji nocnego burmistrza. Prezydent Krakowa miał podjąć „wszelkie możliwe, konieczne i prawnie dopuszczalne działania dążące do powołania stanowiska nocnego burmistrza. Przewodniczyłby on komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym, aby życie nocne w mieście funkcjonowało prawidłowo” – stwierdzała uchwała.

CZYTAJ TEŻ: Jarmark w Krakowie wśród najlepszych na świecie

Określono też kompetencje, skład i zadania komisji. Uchwała zobowiązywała prezydenta do powołania nocnego burmistrza najpóźniej do końca 2019 r., jeszcze przed sezonem turystycznym 2020 roku. Rada argumentowała, że instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie. Rosnący ruch turystyczny, zmiana modelu konsumpcji i korzystania z rozrywek sprzyjają rozkwitowi nocnego życia, a co za tym idzie powodują konflikty z mieszkańcami. Obszarów do działania byłoby wiele: bezpieczeństwo, hałas, turyści, nocna komunikacja.

Dalekosiężne zamiary sprowadził na ziemię wojewoda małopolski, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa. Według opinii wojewody rada nie miała wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia uchwały, która narzucała prezydentowi miasta sposób działania.

To wojewoda dokonał niezgodnej z prawem ingerencji w samodzielność gminy i jej organów, w zastrzeżone ustawą zadania publiczne – zarzucił z kolei wojewodzie prezydent Krakowa w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wojewoda odpowiedział, że „instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie”, nie uprawnia rady do konstruowania takiego tworu, skoro nie przewiduje tego żaden przepis prawa.

WSA zgodził się z wojewodą i oddalił skargę. Uznał, że rada miasta przekroczyła swoje uprawnienia, wydając prezydentowi miasta wiążące polecenia. W ocenie WSA uchwała rady mogła zawierać wyłącznie wytyczne lub zalecenia dla prezydenta Krakowa. Nie mogła natomiast zobowiązywać go do konkretnych działań. Nie ma do tego podstawy prawnej.

Prezydent Krakowa nie wniósł skargi kasacyjnej od tego wyroku. Z Urzędu Miasta Krakowa otrzymaliśmy informację, że decyzję o dalszych krokach, związanych z uchwałą, podejmie przewodniczący rady miasta, a niezależnie od tego prezydent będzie starał się zminimalizowaniu uciążliwości związane z nocnym życiem miasta. Nie tracą one bowiem na aktualności.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1002/19

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Goście łatwo rezerwują noclegi i łatwo je anulują

Prawie 40 procent zamówionych noclegów zostało w zeszłym roku odwołanych. Wskaźnik ten jest szczególnie ...

Niemcy polubili hotele dla dorosłych

Niemieccy touroperatorzy notują coraz większe zainteresowanie pobytami w hotelach dla dorosłych. Wzrost sprzedaży noclegów ...

2 lipca Dniem Agenta Turystycznego

Niemieckie stowarzyszenie agentów turystycznych QTA ogłosiło 2 lipca Dniem Agenta Turystycznego. Tego dnia zamierza ...

Spłonął dach opery w Kuwejcie

Budynek nowej opery w Kuwejcie, który otwarto trzy miesiące temu, kosztował 770 milionów dolarów ...

Milczarski: Nie szukamy inwestorów lecz partnerów

Polskie Linie Lotnicze LOT strategicznie są zainteresowane współpracą z interesującymi partnerami rynku lotniczego – ...

Zawir(us)owanaTurystyka: Lubelskie poczeka na ciebie

Promowanie regionu, zachęcanie do odwiedzenia jego atrakcji po epidemii, przygotowania do otwarcia nowego szlaku ...