Alicja Omięcka jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej III stopnia. Stanowisko w MSiT objęła wraz z przejęciem resortu przez ministra Witolda Bańkę w 2015 roku. Ma dwa fakultety – prawa i administracji. Ukończyła aplikację radcowską, a edukację wzbogaciła też studiami podyplomowymi z zarządzania. Studiowała również germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim.

Przez kilkanaście lat sprawowała funkcję kierowniczą w urzędzie administracji rządowej, gdzie przez 10 lat pełniła rolę pełnomocnika do spraw zarządzania jakością. Jako specjalistka od prawa administracyjnego podczas licznych szkoleń wykładała pracownikom administracji publicznej prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji.

Ma też turystyczny wątek w życiorysie. Ukończyła bowiem Studium Turystyczne w Kołobrzegu i była pilotem wycieczek z językiem niemieckim.

Jak deklaruje, kocha podróże i aktywnie spędza czas wolny – uprawiając jogging i jeżdżąc na rowerze.

Być może jej nominacja nastąpi w czwartek. Omięcka będzie już trzecim podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za sprawy turystyki w MSiT przy boku Bańki. Początkowo tę funkcję pełniła Dorota Dulińska, wcześniej pracownica sieci hoteli Accor i Orbisu, która jednak zrezygnowała po czterech miesiącach. Poszukiwanie jej następcy trwało kilka tygodni. Był nim Dawid Lasek z Podkarpacia. Lasek urzędowanie rozpoczął w kwietniu 2016 roku, był kandydatem związanym z branżą turystyczną – pełnił funkcję wiceprezesa Euroregionu Karpackiego, miał bogate doświadczenie we współpracy ze szwajcarską branżą turystyczną.

Lasek zapowiadał utworzenie Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych – liczył na uruchomienie i udostępnienie dzięki temu turystom polskim konkretnych produktów turystycznych („Polska turystyka potrzebuje marki”). Za jego urzędowania MSiT doprowadził do uchwalenia przez Sejm ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i rozpoczął pracę nad ustawą o imprezach turystycznych, mającą wdrożyć dyrektywę unijną. Pierwszy z dokumentów ostro skrytykowały Polska Izba Turystyki i duże biura podróży. PIT miał też pretensje o lekceważenie go w pracach nad drugą z ustaw (zobacz: „PIT: Ministerstwo lekceważy nas w sprawie dyrektywy” i „PIT: Interesów branży będziemy bronić w Europie”).

Nie są jednak jasne przyczyny rozstania się Bańki z Laskiem. Na pewno od kilku miesięcy stosunki między nimi były chłodne. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Lasek złożył nawet dymisję, która nie została jednak przyjęta. Ostatnio ilustracją stanu relacji między ministrem a jego zastępcą był sposób wyłonienia nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej („Marek Olszewski kandydatem na szefa Polskiej Organizacji Turystycznej”). Lasek nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia, chociaż to on na co dzień współpracuje z POT.

Środa była formalnie ostatnim dniem pracy Laska w ministerstwie, dzisiaj pożegna się on z podwładnymi i współpracownikami.