Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours po trzech kwartałach 2017 roku wzrosły o 18,1 procent, przy czym przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o 24,7 procent. Zysk netto grupy w tym okresie oszacowano na 44 mln złotych. W tym z biura podróży Rainbow wyniósł 41,2 mln złotych, o 52,9 procent więcej niż przed rokiem.

Skąd takie dobre wyniki? Dobry produkt i skierowanie się klientów w stronę europejskich krajów wypoczynku (mały wybór wyjazdów do tańszej Tunezji i Turcji) – tłumaczy biuro podróży Rainbow w komunikacie. Dodaje, że nie bez znaczenia było wprowadzenie do oferty letniej dalekich kierunków jak Kuba, Bali i Meksyk.

Z biurem podróży Rainbow wyjechało w ciągu trzech kwartałów 366,7 tys. klientów,czyli o 26,1 procent więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W zwiększeniu ich liczby pomogło sprzedawanie tanich wakacji. W sezonie „Lato 2017″ największą popularnością cieszyła się Grecja, której wzrost, jeśli chodzi o liczbę turystów wyniósł 38 procent. Do  Hiszpanii pojechało z Rainbow 30,2 procent więcej klientów, a do Chorwacji – 24,3 procent. Rosło też zainteresowanie wyjazdami do miejsc „nie cieszących się dotychczas dużym zainteresowaniem” – Egiptu, Albanii i na Cypr.

Z raportu jaki spółka przygotowała dla Giełdy Papierów Wartościowych wynika również, że także działalność hotelarska grupy (greckie spółki Rainbow Hotels i White Olive) przyniosła dobre wyniki. Przychody wyniosły 4,351 mln złotych, a zysk netto wyniósł 858 tys. złotych.