Wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w maju wyniosła w biurze podróży Rainbow 92,7 mln złotych, czyli o 21,3 procent więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Zarazem przychody z pośrednictwa (sprzedaż miejsc w samolotach czarterowanych przez touroperatora innym organizatorom) wyniosły 9,5 mln złotych i były mniejsze o około – 31,2 procent od przychodów z 2017 roku. Łącznie więc przychody wyniosły 102,2 mln złotych, a więc były o około 13,3 procent większe niż rok wcześniej.

Od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku łączne przychody touroperatora wyniosły 417,6 mln złotych i były większe o 14,9 procent od przychodów za ten sam okres w 2017 roku.

Jeśli liczyć zaś wartość skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (biuro podróży Rainbow i inne spółki, w tym hotelowa) ze sprzedaży, które wyniosły 437,1 mln złotych, to były one wyższe o około 16,4 procent od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku.