Wakacje.pl kontra TUI. Stawka – 20 milionów złotych

Największy w Polsce agent turystyczny Wakacje.pl wystąpiły do największego touroperatora TUI Poland o 20 milionów złotych „świadczenia wyrównawczego” za przejęcie klientów

Publikacja: 04.07.2019 15:09

Wakacje.pl kontra TUI. Stawka – 20 milionów złotych

Foto: Bloomberg

O konflikcie napisał portal waszaturystyka.pl.

Wakacje.pl i TUI współpracowały do końca zeszłego roku, dopóki trwał okres wypowiedzenia, ale już jesienią TUI zrezygnował z usług agenta. W zeszłym roku TUI gwałtownie rósł, stosując niezwykle niskie ceny na swoje wycieczki (przez konkurentów był wręcz oskarżany o stosowanie cen dumpingowych). Udział jego sprzedaży w obrotach Wakacji.pl, które wyniosły w zeszłym roku ponad miliard złotych, mógł wynieść nawet jedną trzecią. Odejście takiego klienta nie mogło więc być dla biznesu Wakacji.pl obojętne.

Czytaj: „Wakacje.pl sprzedały ofert turystycznych za ponad miliard złotych”.

Według waszejturystyki.pl Wakacje.pl swoje roszczenie wywodzą z artykułu 7643 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności”.

W paragrafie 2 czytamy dalej, że „świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania”.

Na razie Wakacje.pl miały wystosować wezwanie do zapłaty. Dopiero w drugim kroku, kiedy strony się nie porozumieją, sprawę mogą skierować do sądu. Jednak cytowani przez portal anonimowi „prawnicy związani z agentami i touroperatorami  uważają, że udowodnienie zasadności takiego roszczenia w sądzie wyłącznie na podstawie ogólnej umowy agencyjnej może być bardzo trudne”.

Pytana przez nas rzeczniczka prasowa Wakacji.pl odmówiła udzielenia informacji. – Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam – to jej jedyny komentarz w tej sprawie.

Podobnie prezes spółki TUI Poland Marcin Dymnicki odmówił rozmowy z dziennikarzami – jest na urlopie.

O konflikcie napisał portal waszaturystyka.pl.

Wakacje.pl i TUI współpracowały do końca zeszłego roku, dopóki trwał okres wypowiedzenia, ale już jesienią TUI zrezygnował z usług agenta. W zeszłym roku TUI gwałtownie rósł, stosując niezwykle niskie ceny na swoje wycieczki (przez konkurentów był wręcz oskarżany o stosowanie cen dumpingowych). Udział jego sprzedaży w obrotach Wakacji.pl, które wyniosły w zeszłym roku ponad miliard złotych, mógł wynieść nawet jedną trzecią. Odejście takiego klienta nie mogło więc być dla biznesu Wakacji.pl obojętne.

Biura Podróży
Jedno z największych europejskich biur podróży sprzedane za 1 euro
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biura Podróży
Mistrzyni olimpijska ambasadorką turystyki aktwnej w Itace
Biura Podróży
Rekordowa sprzedaż eSky. „Zawdzięczamy ją pakietom dynamicznym”
Biura Podróży
Z Eximem na Tahiti i Bora Bora – nowość w ofercie touroperatora
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biura Podróży
Spór Itaki z Wakacje.pl: Kiedy integracja systemów rezerwacyjnych?