Uruchomione pilotażowo narzędzie ma służyć zarówno przedsiębiorcom, jak i turystom – informuje TFG w komunikacie.
Tym pierwszym umożliwia elektroniczne składanie deklaracji i późniejsze ich korygowanie, a także odprowadzanie składek. Za pośrednictwem portalu przedsiębiorcy mogą łatwo komunikować się z funduszem i urzędami marszałkowskimi, co znacząco ułatwia funkcjonowanie w obecnej sytuacji – podkreśla TFG. W portalu będą się również ukazywać dane na temat rynku turystycznego i „bieżące raporty”.

CZYTAJ TEŻ: TFG: W lutym sprzedaż w biurach podróży spadła o 30 procent

Z kolei dla turystów nowy serwis jest źródłem informacji o przedsiębiorstwach z branży turystycznej. Mogą w nim sprawdzić, czy dane biuro podróży figuruje w prowadzonych przez marszałków województw rejestrach organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz czy ma wymagane zabezpieczenie finansowe. W wypadku bankructwa organizatora turyści będą mogli sprawdzać na stronie status swojej wypłaty z funduszu.

Portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powstał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dzięki finansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Wartość wsparcia UE to prawie 5,7 miliona złotych.
Adres portalu: https://tfg.ufg.pl.

ZOBACZ TAKŻE: Emilewicz: Pomożemy branży turystycznej, ale nie kosztem TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to uzupełniające zabezpieczenie finansowe (tak zwany drugi filar) dla turystów na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych oferujących w pakiecie co najmniej dwie usługi, na przykład przelot i hotel lub hotel i wycieczki. Chroni klientów legalnie działających biur podróży, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.