Biuro podróży rozliczy VAT od nabytej usługi pilotażu grup turystycznych

Gdy polski przedsiębiorca mający siedzibę w kraju zakupi od firmy z Francji świadczenie polegające na oprowadzaniu wycieczek po Paryżu, będzie musiał zapłacić w Polsce podatek z tytułu importu usług.

Publikacja: 30.04.2020 16:47

Biuro podróży rozliczy VAT od nabytej usługi pilotażu grup turystycznych

Foto: Fot. Adobe Stock

Biuro podróży (podatnik VAT czynny) przy organizowaniu imprezy turystycznej we Francji nabyło dla bezpośredniej korzyści turysty usługi pilotażu grupy turystycznej świadczone przez osobę zamieszkałą na stałe we Francji (francuskiego podatnika VAT). Siedzibą działalności gospodarczej biura podróży jest Polska i poza Polską biuro nie posiada żadnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Czy z tytułu nabycia usług pilotażu wycieczek biuro podróży powinno rozpoznać import usług? – pyta czytelniczka.

Dla prawidłowego opodatkowania usługi podatkiem od towarów i usług kluczowe znaczenie ma ustalenia miejsca jej świadczenia. Dla usług pilotażu wycieczek świadczonych na rzecz podatników VAT prawodawca nie określił szczególnego sposobu ustalania ich miejsca świadczenia. Należy się zatem posłużyć zasadą ogólną.

CZYTAJ TEŻ: Touroperatorzy i agenci turystyczni – dylematy korekty rozliczenia VAT

Zgodnie z regułą zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
Należy tutaj wyjaśnić, że na potrzeby stosowania przepisów o miejscu świadczenia usług ustawodawca stworzył w art. 28a ustawy o VAT odrębną definicję podatnika. Biuro podróży jako podatnik VAT czynny spełnia tę definicję.

Miejscem świadczenia (opodatkowania) nabytych usług pilotażu wycieczek jest zatem terytorium Polski, tj. kraju, gdzie usługobiorca (biuro podróży) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Istotne jest przy tym, że biuro nie posiada poza Polską żadnych stałych miejsc prowadzenia działalności, dla których świadczone byłyby usługi pilotażu.
Usługodawcą przedmiotowych usług pilotażu jest osoba fizyczna zamieszkała na stałe we Francji i tam prowadząca działalność gospodarczą (francuski podatnik VAT). Rozumiem, że usługodawca nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Przez import usług, w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Dla nabywanych przez biuro podróży usług pilotażu wycieczek turystycznych stosuje się art. 28b ustawy o VAT, a zatem w stosunku do ich nabycia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym oba warunki do rozpoznania importu usług są spełnione i biuro podróży powinno rozpoznać import usług z tytułu nabycia od osoby zamieszkałej we Francji usług pilotażu wycieczek turystycznej.
Również organy podatkowe przyznają, że nabycie przez polskiego podatnika usług pilotażu wycieczek zagranicznych od zagranicznej firmy powoduje obowiązek zapłaty podatku z tytułu importu usług (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2014 r., IBPP4/ 443-606/13/PK).

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Biuro podróży (podatnik VAT czynny) przy organizowaniu imprezy turystycznej we Francji nabyło dla bezpośredniej korzyści turysty usługi pilotażu grupy turystycznej świadczone przez osobę zamieszkałą na stałe we Francji (francuskiego podatnika VAT). Siedzibą działalności gospodarczej biura podróży jest Polska i poza Polską biuro nie posiada żadnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Czy z tytułu nabycia usług pilotażu wycieczek biuro podróży powinno rozpoznać import usług? – pyta czytelniczka.

Pozostało 86% artykułu
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy