PIT daje instrukcję składania wniosków do PFR

Polska Izba Turystyki kontynuuje swoją pomoc dla przedsiębiorców, którzy starają się o pożyczkę w Polskim Funduszu Rozwoju.

Publikacja: 08.05.2020 01:12

PIT daje instrukcję składania wniosków do PFR

Foto: Paweł Niewiadomski, prezes PIT: Procedura sięgania po pożyczkę nadal budzi pytania. Fot. Filip Frydrykiewicz

W środę PIT opublikował serię najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców pytań dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie. Odpowiedzi na nie Izba uzyskała w PFR. Materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem branży turystycznej. Okazało się jednak, jak mówi prezes PIT Paweł Niewiadomski, że dalej wiele kwestii jest dla przyszłych beneficjentów niejasnych, a odpowiedzi na niektóre pytania wymagają rozwinięcia. Dlatego PIT zdecydował się kontynuować, we współpracy z PFR-em, uprzystępnianie zasad sięgania po subwencje. Tym razem opublikował nowy materiał w nocy z czwartku na piątek na Facebooku.

CZYTAJ: Co zrobić, gdy obrót wynosi 0, czyli PIT pyta, PFR odpowiada

– Nadal do Izby napływają pytania i skargi. Najczęściej dotyczą one samego procesu składania wniosków o pożyczkę – wyjaśnia Niewiadomski. – Dlatego w drugim materiale zamieszczamy informację, jak składać nowe wnioski i jak składać wnioski powtórnie, jeśli pierwszy wniosek został niesłusznie odrzucony. Tę procedurę też skonsultowaliśmy z PFR-em. Niewykluczone, że przygotujemy trzecią część wyjaśnień. Okazuje się bowiem, że na przykład niektórym osobom drastycznie zaniżono wysokość należnej subwencji.

Materiał Polskiej Izby Turystyki

„WAŻNE INFORMACJE Z PFR – JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁOŻONYMI I NOWYMI WNIOSKAMI…

1. System został naprawiony w zakresie składania deklaracji przez m.in. przedsiębiorców rozliczających się w systemie VAT-marża. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. Jeśli wystąpią problemy po stronie banków – proszę o ich zgłaszanie (nazwa banku, przyczyna odrzucenia wniosku, a nie różnice/inne błędy).

2. System został naprawiony w zakresie błędu informatycznego nierozpoznającego nadpłaty w ZUS. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo.

3. Procedura postępowania w przypadku błędów w złożonych już wnioskach:

a) jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu. Liczba składanych nowych wniosków jest nieograniczona (do momentu przyznania wnioskowanej sumy subwencji lub przyznania jej w kwocie mniejszej).

b) jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę).

c) jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce, nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Dokładna data będzie przekazana przez PFR. Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy. Należy je złożyć w tym samym banku.

4. Nowe wnioski powinny być składane z uwzględnieniem następujących wytycznych:

a) złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej w oparciu o oświadczenie (rozumiane jako wpisanie wartości przychodu ze sprzedaży w odpowiednie pola wniosku a nie wypełnienie dodatkowego formularza/wniosku/dokumentu), z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Oświadczenie to dotyczy zarówno wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, jak i przychodów ze sprzedaży do ustalenia spadku obrotów,

b) warto przypomnieć, że oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej,

c) wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR w okresie późniejszym.

5. Zwracamy uwagę, że system weryfikuje dane w dwóch obszarach, tj. niezgodności z rejestrami publicznymi oraz niezgodności z rejestrami publicznymi, które powodują odrzucenie wniosku lub przyznanie subwencji w mniejszej, niż wnioskowana kwota. Odrzucenia wniosku nie powoduje np. wprowadzenie błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W decyzji o odrzuceniu wniosku istnieje informacja co jest tego przyczyną. W pierwszej kolejności należy więc skorygować tę przyczynę.

6. Jakiekolwiek czynności takie jak: złożenie deklaracji do ZUS czy US, korekt deklaracji, wpłaty zaległych zobowiązań mogą wydłużyć aktualizację tych danych w rejestrach publicznych i stąd często występują odrzucenia wniosków. Po takich czynnościach należy odczekać 3-4 dni robocze.

Informacje podane powyżej mogą być niepełne. Wiele interesujących informacji znajdziecie Państwo w formacie „pytań i odpowiedzi” pod następującym linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html oraz w pdf tu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/qa_tarcza_finansowa.pdf”.

W środę PIT opublikował serię najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców pytań dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie. Odpowiedzi na nie Izba uzyskała w PFR. Materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem branży turystycznej. Okazało się jednak, jak mówi prezes PIT Paweł Niewiadomski, że dalej wiele kwestii jest dla przyszłych beneficjentów niejasnych, a odpowiedzi na niektóre pytania wymagają rozwinięcia. Dlatego PIT zdecydował się kontynuować, we współpracy z PFR-em, uprzystępnianie zasad sięgania po subwencje. Tym razem opublikował nowy materiał w nocy z czwartku na piątek na Facebooku.

Pozostało 87% artykułu
Biura Podróży
Anex dziękuje agentom turystycznym i mobilizuje ich do dalszej współpracy
Biura Podróży
Ceny wakacji w biurach podróży w lekkim odwrocie. Najmocniej zanurkował Egipt
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych