Hotelarze zaniepokojeni obłożeniem na święta. Lepiej sprzedaje się sylwester

Tylko 40 procent hoteli sprzedało ponad połowę miejsc na święta, z kolei na sylwestra obiektów wypełnionych w więcej niż połowie jest 55 procent - podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Publikacja: 18.12.2023 14:23

Hotelarze zaniepokojeni obłożeniem na święta. Lepiej sprzedaje się sylwester

Foto: Adobe Stock

W listopadzie hotele zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od ubiegłorocznych - wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

- Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień - mówi sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński, cytowany w komunikacie.

- Aktualne prognozy wskazują, że są jeszcze wolne miejsca w hotelach na święta Bożego Narodzenia, mniej możliwości wyboru jest na sylwestra i Nowy Rok. Jeśli ktoś się jeszcze waha z decyzją o wyjeździe do hotelu w tym czasie, to nie ma co zwlekać - dodaje.

W listopadzie 19 procent hoteli zanotowało obłożenie poniżej 30 procent, a nieco ponad połowa (52 procent, czyli 13 pp. mniej niż w październiku) obiektów powyżej 50 procent, w tym 22 procent powyżej 70 procent (8 pp. mniej niż miesiąc temu).

Pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych i wypoczynkowych. 62 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 21 procent powyżej 70 procent - to wyniki o 9 pp. słabsze od październikowych. 9 procent hoteli nie osiągnęło 30-procentowej frekwencji.

W obiektach wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie mniejsze niż miesiąc temu - 29 procent przekroczyło frekwencję 50 procent, w tym tylko 8 procent miało obłożenie powyżej 70 procent. Frekwencję poniżej 30 procent zanotowała jedna trzecia hoteli.

Czytaj więcej

Podnieść ceny, zrobić remont, zainwestować w promocję - plan hotelarzy na 2024 rok

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. W 37 procentach hoteli pogorszyły się one w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., ale 44 procent obiektów poprawiło obłożenie, w tym 31 procent hoteli zakończyło listopad z frekwencją wyższą do 10 pp. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

19 procent obiektów uzyskało takie samo obłożenie co rok temu.

Większe różnice uwidoczniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43 procent obiektów poprawiło obłożenie, w tym w 38 procentach hoteli wzrost wyniósł do 10 pp.

W 37 procentach obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało spadek do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32 procent) obiektów poprawiła obłożenie, w tym 16 procent zanotowało wzrost do 10 pp. i tyle samo w przedziale 11-22 pp.

Połowa hoteli ze wzrostem cen mniejszym niż inflacja

Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70 procent hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 roku. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10 procent, a 12 procent w przedziale 11-20 procent. 30 procent obiektów miało ceny na zeszłorocznym poziomie lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

W listopadzie cudzoziemcy stanowili średnio w całej grupie ankietowanych hoteli 25 procent ogółu gości. W hotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 27 procent, a w obiektach wypoczynkowych 23 procent.

Czytaj więcej

Zrównoważona turystyka w hotelach się opłaca. Zarabiają więcej

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są podobne do tych sprzed miesiąca dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 procent, jak i tych z obłożeniem powyżej 50 procent. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie świąt Bożego Narodzenia i sylwestra. Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych.

40 procent ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma prawie jedna czwarta obiektów (24 procent). 55 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a obłożenie powyżej 50 procent wykazuje tylko 11 procent obiektów. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 18 procent z obłożeniem powyżej 50 procent.

Wciąż są miejsca w hotelach na święta, więcej chętnych na sylwestra

45 procent ankietowanych hoteli ma obłożenie w okresie świątecznym (22-26 grudnia) poniżej 30 procent, w tym spora grupa, bo 32 procent obiektów, nie przekracza frekwencji 10 procent, co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie jest 40 procent.

Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 procent notuje 79 procent obiektów, w tym 55 procent ma frekwencję nie większą niż 10 procent. Tylko 13 procent hoteli wypoczynkowych ma obłożenie poniżej 30 procent, a 60 procent obiektów zapełniło się już w ponad 70 procentach.

Z kolei w okresie noworocznym 29 procent ankietowanych hoteli ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie jest 55 procent.

Podobnie jak w okresie świątecznym hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 procent wykazuje 62 procent obiektów, w tym 32 procent nie przekracza 10 procent frekwencji. Tylko 11 procent hoteli wypoczynkowych ma obłożenie poniżej 30 procent, natomiast 69 procent wypełniło się już w 70 procentach lub więcej.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 1 do 7 grudnia wzięły udział 134 hotele we wszystkich województwach. 65 procent z nich to hotele miejskie, 25 procent sieciowe, 35 procent biznesowe, 28 procent wypoczynkowe, a 37 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 87 procent ankietowanych hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 67 procent mniej niż 100 (średnio 83). 96 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W listopadzie hotele zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od ubiegłorocznych - wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

- Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień - mówi sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński, cytowany w komunikacie.

Pozostało 93% artykułu
Hotele
Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Hotele
Nowe władze Polskiego Holdingu Hotelowego. Na czele Rafał Kincer
Hotele
Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów
Hotele
Airbnb zapłaci miliony euro odszkodowania francuskim hotelarzom?
Hotele
Booking nie wyklucza opuszczenia Europy. „Unijne regulacje są głupie”