Hotelarze przeciw wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

IGHP będzie promować wśród swoich członków kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce

Publikacja: 29.05.2017 13:07

Hotelarze przeciw wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Foto: Bloomberg

Przeciwdziałanie turystyce seksualnej jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą turystyczną. Dlatego IGHP podpisało porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), na mocy którego będzie promować wśród członków kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct).

Branża turystyczna na świecie dynamicznie się rozwija, ale istnieje ciemna strona tego trendu. Wraz ze zwiększającą się liczbą podróżujących rośnie ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce, w tym również w Polsce. Bywa, że dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. hotelach, barach czy podczas podróży nie przekazały informacji policji.

„Dla IGHP istotne jest, by zwiększać świadomość wśród pracowników branży hotelarskiej poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, upowszechnianie zasad, edukowanie i zachęcanie hotelarzy do podejmowania działań prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, a co za tym idzie tworzenie odpowiedzialnej turystyki w Polsce” – czytamy w komunikacie.

– Pracownicy hoteli powinni wiedzieć jak identyfikować sytuację zagrożenia i jak wtedy postępować – mówi cytowany w komunikacie prezes IGHP Ireneusz Węgłowski. – Do tego potrzebne są szkolenia personelu. Na uwagę zasługuje, że 13 lipca wejdzie w życie nowelizacja prawa karnego, nakładająca obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach na szkodę dziecka. Zgodnie z nowym prawem, wszystkie osoby, które wiedzą o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, a nie zgłoszą tego odpowiednim organom, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct) powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT International, która jest siecią organizacji pozarządowych przeciwdziałających wykorzystywaniu dzieci w prostytucji, pornografii i handlu ludźmi. Dokument zobowiązuje do:

1. Ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

2. Przeszkolenia personelu hotelowego w zakresie polityki przyjętej przez firmę.

3. Wprowadzenia w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.

4. Informowania turystów w katalogach, broszurach, ulotkach, spotach, mediach społecznościowych czy stronach internetowych o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.

5. Informowania kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz do współpracy z policją, taksówkarzami, właścicielami barów, restauracji itp.

6. Corocznego raportowania o działalności w zakresie ochrony dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest w Polsce reprezentantem Kodeksu Postępowania oraz przedstawicielem organizacji ECPAT.

Przeciwdziałanie turystyce seksualnej jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą turystyczną. Dlatego IGHP podpisało porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), na mocy którego będzie promować wśród członków kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct).

Branża turystyczna na świecie dynamicznie się rozwija, ale istnieje ciemna strona tego trendu. Wraz ze zwiększającą się liczbą podróżujących rośnie ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce, w tym również w Polsce. Bywa, że dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. hotelach, barach czy podczas podróży nie przekazały informacji policji.

Noclegi
Ministerstwo rozwoju: We wrześniu opłata turystyczna
Noclegi
Kołobrzeski Sand zmienia się w Royal Tulip z piątą gwiazdką
Noclegi
„Zamknięte Mazury, szczyt covidowej bzdury” – hotelarze protestują pod KPRM
Noclegi
Barceló zapowiada ekspansję – szykuje 13 nowych hoteli
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Noclegi
Wyspy Kanaryjskie bez turystów. Tak pusto jeszcze nie było
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży