Wynajęcie pokoju z niższym podatkiem VAT

Usługi związane z zakwaterowaniem obejmuje obniżona, 8-procentowa, stawka VAT

Publikacja: 30.05.2017 11:09

Wynajęcie pokoju z niższym podatkiem VAT

Foto: Pixabay

Wynajem lokalu na rzecz najemcy na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 55, tj. usług związanych z zakwaterowaniem, jest opodatkowany obniżoną stawką podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 roku (3063-ILPP1-1.4512.19.2017. 3.MJ).

Wnioskodawcą jest inwestor, który kupił w pełni umeblowany, gotowy do zakwaterowania lokal mieszkalny w budynku ośrodka wczasowego. Ośrodek ten jest kompleksem wynajmującym lokale osobom trzecim na cele krótkotrwałego zakwaterowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który rejestruje sprzedaż jako usługę hotelową PKWiU 55. Przy zakupie wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu, w ramach której wynajmujący wynajmuje najemcy lokal wraz z wyposażeniem, prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego oraz udziałem w częściach wspólnych celem dalszego podnajmowania osobom trzecim. Umowę najmu lokalu zawarto na okres 10 lat. Zgodnie z umową, od 26 grudnia 2016 roku najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu powiększonego o należny VAT w obowiązującej wysokości. Na wynajem lokalu wystawiana jest faktura, która dokumentuje usługę wynajmu nieruchomości.

Wnioskodawca uznał, że taki najem powinien być opodatkowany 8-procentową stawką VAT. Najemca zakwestionował jednak otrzymaną fakturę i uznał, że do kwoty czynszu powinien być doliczony VAT w wysokości 23 procent. Najemca od kilku lat wynajmuje wiele lokali od podobnych właścicieli, wszyscy naliczają VAT w wysokości 23 procent i w okresie ostatnich pięciu lat nie było to przez nikogo kwestionowane.

Wnioskodawca zadał pytanie: czy czynność wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz osoby prawnej na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, dotyczącej podnajmu wynajmowanego lokalu osobom trzecim, na cele krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55) będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 8-procentowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za prawidłowe. Potwierdził, że skoro świadczona przez wnioskodawcę czynność wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz najemcy podnajmującego lokal osobom trzecim jest istotnie zakwalifikowana do PKWiU 55 jako „usługa związana z zakwaterowaniem”, to podlega ona tym samym obniżonej stawce VAT w wysokości 8 procent.

Patrycja Ozdowska, konsultantka w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY:

Zagadnienie opodatkowania usług najmu lokali i ustalenia właściwej dla tego najmu stawki VAT jest niezwykle ważne dla właścicieli nieruchomości. Zgodnie z praktyką organów podatkowych głównym wyznacznikiem stawki podatku w przypadku wynajmu lokali powinien być cel, na jaki lokale te są udostępniane, tj. cel mieszkaniowy, bądź zaspokojenie potrzeb związanych z pobytem niemieszkalnym, chociażby w celach turystycznych lub biznesowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, w przypadku wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe, podatnikowi przysługuje zwolnienie tego świadczenia z opodatkowania VAT. Organy podatkowe przyznają, że zastosowanie zwolnienia uzależnione jest od spełnienia przesłanek dotyczących zarówno charakteru wynajmowanego lokalu (musi ono służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych), jak i jego przeznaczenia (tj. na cele stałego pobytu). Obie przesłanki muszą być spełnione jednocześnie. W związku z tym, zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym, jeżeli dokonywany jest na cele inne niż mieszkaniowe.

Wskazuje się, że „celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby będącej najemcą nieruchomości o charakterze mieszkalnym” (patrz: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 września 2016 r., ILPP3/4512-1-178/16-6/AW). Zarówno w omawianej interpretacji, jak i tej tu powołanej, wnioskodawcy wskazali, że lokale przeznaczone są na cele najmu krótkotrwałego. W związku z tym najem ten powinien być zaklasyfikowany jako pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55 i wymienione w pozycji nr 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (jako opodatkowane stawką 8 procent).

O ile klasyfikacja świadczenia pomiędzy najemcą i podnajemcą (faktycznym użytkownikiem lokalu) powinna być raczej bezsporna, o tyle – jak wynika z treści interpretacji – wątpliwości może budzić stawka stosowana na poprzednim etapie, tj. między wynajmującym (inwestorem/właścicielem lokalu) a najemcą (oddającym w dalszy najem). Nie ma tu bowiem bezpośrednio odniesienia do celu mieszkaniowego, bądź niemieszkaniowego. Na tym etapie chodzi przecież przede wszystkim o realizację celu gospodarczego i czerpanie zysków z najmu, przy jednoczesnym zezwoleniu na dalszy podnajem (więc również realizację celu gospodarczego przez kolejny podmiot). Jednak, jak wskazywały dotychczas organy podatkowe, z uwagi na ścisłe powiązanie relacji wynajmujący – najemca – podnajemca, dla całościowej oceny celu wynajmu przesądzające znaczenie powinien mieć sposób wykorzystania lokalu przez konsumenta, tj. ostatecznego najemcę/użytkownika lokalu.

Jak wskazał wnioskodawca w omawianej interpretacji, wynajem lokalu na rzecz najemcy służy zaspokajaniu potrzeb związanych z krótkotrwałym pobytem i jako usługa podlega zaklasyfikowaniu do PKWiU 55 („usługi związane z zakwaterowaniem”). Stąd, zgodnie z ustawą o VAT, świadczenie to powinno podlegać opodatkowaniu stawką 8 procent, co zresztą potwierdził organ podatkowy.

Co ciekawe, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w omawianej interpretacji nie wypowiedział się szerzej ani o znaczeniu celu dalszego najmu, ani roli, jaką pełni wnioskodawca w całościowej usłudze najmu krótkoterminowego. Nie odniósł się również do prawidłowości klasyfikacji świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego, podkreślając, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania (czyli zaklasyfikowania prowadzonej działalności). Potwierdził więc tylko, że obniżona stawka VAT ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w grupowaniu PKWiU 55, w tym do oznaczonego tym symbolem przedmiotowego najmu.

Omawianą interpretację można by ocenić pozytywnie, gdyby stanowiła ona kolejny krok w usystematyzowaniu zagadnienia rozliczeń najmu (i dalszego najmu). Czytając pierwsze jej akapity można bowiem wywieść wniosek, że dla ustalenia stawki VAT kluczowym kryterium powinny być charakter lokalu oraz faktyczny cel, na jaki wynajmowane lokale są udostępniane. I w takim kierunku wydaje się podążać wnioskodawca. Niemniej jednak, stanowisko wnioskodawcy zostało potwierdzone pod warunkiem, że prawidłowo zaklasyfikował swoje usługi i wskazał właściwy symbol PKWiU. Tym samym z interpretacji tej dowiadujemy się tylko tyle, że stawka 8 procent ma zastosowanie przy założeniu, że wynajmujący faktycznie świadczy usługi sklasyfikowane w dziale 55 PKWiU, tj. usługi związane z zakwaterowaniem.Wartość tej interpretacji ogranicza się raczej do potwierdzenia, że dla usług sklasyfikowanych pod PKWiU 55 właściwa stawka VAT wynosi obecnie 8 procent. Organ powtórzył więc to, o czym informują odpowiednie przepisy o VAT, w tym pozycja nr 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wynajem lokalu na rzecz najemcy na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 55, tj. usług związanych z zakwaterowaniem, jest opodatkowany obniżoną stawką podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 roku (3063-ILPP1-1.4512.19.2017. 3.MJ).

Wnioskodawcą jest inwestor, który kupił w pełni umeblowany, gotowy do zakwaterowania lokal mieszkalny w budynku ośrodka wczasowego. Ośrodek ten jest kompleksem wynajmującym lokale osobom trzecim na cele krótkotrwałego zakwaterowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który rejestruje sprzedaż jako usługę hotelową PKWiU 55. Przy zakupie wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu, w ramach której wynajmujący wynajmuje najemcy lokal wraz z wyposażeniem, prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego oraz udziałem w częściach wspólnych celem dalszego podnajmowania osobom trzecim. Umowę najmu lokalu zawarto na okres 10 lat. Zgodnie z umową, od 26 grudnia 2016 roku najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu powiększonego o należny VAT w obowiązującej wysokości. Na wynajem lokalu wystawiana jest faktura, która dokumentuje usługę wynajmu nieruchomości.

Pozostało 83% artykułu
Noclegi
Ministerstwo rozwoju: We wrześniu opłata turystyczna
Noclegi
Kołobrzeski Sand zmienia się w Royal Tulip z piątą gwiazdką
Noclegi
„Zamknięte Mazury, szczyt covidowej bzdury” – hotelarze protestują pod KPRM
Noclegi
Barceló zapowiada ekspansję – szykuje 13 nowych hoteli
Noclegi
Wyspy Kanaryjskie bez turystów. Tak pusto jeszcze nie było
Noclegi
PHH: Nie wykorzystujemy pandemii do przejmowania hoteli