Małgorzata Kalinowska-Klimek ma 20-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej. Od 17 lat jest związana z Grupą Hotelową Orbis, w której zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach w wielu rejonach Polski. Odpowiedzialna była między innymi za proces otwarcia hoteli ibis i ibis budget Kraków Stare Miasto oraz pełniła funkcję dyrektora regionalnego marek ibis na Polskę Południową. Od maja 2017 jest dyrektorem hotelu Novotel Poznań Centrum i dyrektorem hoteli Grupy Orbis na region poznański.

Jak przypomina IGHP, dyrektorzy regionalni są przedstawicielami izby w danym województwie. Do ich zadań należy m.in. usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych izby, pozyskiwanie nowych członków, monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, a także współpraca z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.