Grecka Niezależna Agencja do spraw Przychodu Narodowego (Greece’s Independent Authority for Public Revenue, AADE) wydała okólnik, w którym wyjaśnia zasady rozliczania finansowego wynajmu na krótki okres w ramach ekonomii współdzielenia. Jak informuje portal Greek Travel Pages, jeśli zakwaterowanie nie wiąże się ze świadczeniem usług dodatkowych, typowych dla hoteli, takich jak sprzątanie, opróżnianie koszy na śmieci, zmiana pościeli i ręczników i innych, właściciele obiektów nie muszą odprowadzać od zarobionych pieniędzy VAT-u.

W piśmie zaznaczono, że dostarczenie pościeli nie jest uznawane za usługę dodatkową, podobnie jak elektryczność, sieć wodno-kanalizacyjna czy dostęp do internetu, które opłaca właściciel i tylko udostępnia swoim gościom. Agencja podkreśla jednak, że jeśli w czasie pobytu gość korzysta z serwisu typowego dla hoteli, wynajem będzie obarczony podatkiem w wysokości 13 procent.

Osoby udostępniające lokale w ramach ekonomii dzielenia się muszą natomiast płacić podatek taki sam jak od wynajmu nieruchomości. Grecki Parlament już ratyfikował ustawę, która nakłada obowiązek odprowadzenia go w wysokości od 15 do 45 procent, w zależności od kwoty pozyskanego w ten sposób przychodu.