Turystyka ciągle czeka na swojego człowieka w Ministerstwie Rozwoju

Wojciech Murdzek, Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki otrzymali w czwartek powołania na wiceministrów rozwoju. Który z nich będzie odpowiadał za turystykę?

Publikacja: 05.12.2019 18:32

Turystyka ciągle czeka na swojego człowieka w Ministerstwie Rozwoju

Foto: Fot. Ministerstwo Rozwoju

Dzisiaj z rąk premiera Mateusza Morawieckiego nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju odebrał Wojciech Murdzek. Podsekretarzami w tym resorcie zostali: Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki. Jedynie ten ostatni miał krótko doświadczenie w pracy w ministerstwie.

Któremu z nowych wiceministrów będzie podlegać nowa też w ministerstwie dziedzina – turystyka? Komunikat na ten temat milczy. Nie ma w nim w ogóle podanego zakresu obowiązków poszczególnych wiceministrów.

Według naszych informacji jednak żadnemu z pierwszej czwórki zastępców minister Jadwigi Emilewicz nie będzie powierzone nadzorowanie polityki dotyczącej turystyki. Nadal bowiem ministerstwo czeka na jeszcze jednego sekretarza stanu. Jego nominacja spodziewana jest jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a ma on być właśnie wiceministrem, któremu podlegać będzie turystyka. Według wcześniejszych zapowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina przewidywany na to miejsce jest polityk partii Porozumienie, poseł Andrzej Gut-Mostowy. W tej chwili trwają formalne procedury, po zakończeniu których będzie mógł on objąć to stanowisko.

CZYTAJ TEŻ: Emilewicz: Stawiam branży turystycznej ambitne zadanie

Biogramy nowych wiceszefów Ministerstwa Rozwoju (publikujemy komunikat resortu, bez zmian)

Wojciech Murdzek – powołany na sekretarza stanu

Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł z listy PiS na Sejm VIII i IX kadencji. Działacz partii Porozumienie.

W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 – starosta Powiatu Świdnickiego. A od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 2014-2015 – radny Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. – Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu.
Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 był Prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.
W latach 2008-2015 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Invest–Park Development.

Biegle włada językiem niemieckim.

Jest żonaty, ma córkę i syna.

Krzysztof Mazur – powołany na podsekretarza stanu

Doktor nauk politycznych, aktywista społeczny i publicysta.

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczący Komitetu Sterującego programu strategicznego „Gospostrateg” w NCBR.  Zaangażowany jako członek Rady fundacji w prace Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, gdzie zasiada w sekcji “Edukacja, młode pokolenie, sport” oraz “Nauka i innowacje”.

Urodził się 25 lipca 1982 w Gliwicach. Ukończył studia politologiczne oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (specjalizacja z zakresu filozofii oraz socjologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na UJ. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.
Na przestrzeni lat 2002 – 2018 związany z Klubem Jagiellońskim, w którym od 2008 r. sprawował funkcję Prezesa, odpowiadając za pracę w grupach eksperckich przygotowujących raporty badawcze dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, koordynację projektów edukacyjnych (m.in. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowana z PKO Bankiem Polskim), czy za współtworzenie kwartalnika “Pressje”.

W 2019 r. kandydował w wyborach do Senatu w okręgu nr 33 z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Autor monografii „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej. Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej uczestniczący w pracach zbiorowych oraz konferencjach, w tym przy redakcji zbioru tekstów Edwarda Abramowskiego „Zagadnienia socjalizmu” (2012).
W latach studenckich związany z Fundacją Instytut Tertio Millennio, w której odpowiadał za stworzenie Archiwum Medialnego Jana Pawła II. W 2006 r. został laureatem nagrody NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska za najlepszą pracę magisterską studentów nauk społecznych na temat Solidarności, a w 2012 r. otrzymał Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Marek Niedużak – powołany na podsekretarza stanu

Urodzony 4 maja 1981 r. w Opolu. Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.
Od lutego 2019 r. wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Nadzorował m.in. prace nad uchwalonymi w VIII kadencji Sejmu: ustawą dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym, ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej, Pakietem Przyjazne Prawo i Prawem Zamówień Publicznych.

Wcześniej – od 2016 r. – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie, od 2017 r. dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, a od 2018 r. dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP.

Maturę zrobił w Downside School w Wielkiej Brytanii. W 2006 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na tej samej uczelni (2013 r.). W 2012 r. uzyskał tytuł magistra praw (LL.M.) na Uniwersytecie Cambridge. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Warszawskiej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in. Salans (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.
Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH (od 2018 r.) oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP (od 2016 r).
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellow’em Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Żonaty. Ma córkę i syna.

Robert Krzysztof Nowicki – powołany na podsekretarza stanu

Specjalista z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem,  działacz partii Porozumienie.

Urodził się 13 sierpnia 1982 r. w Środzie Wielkopolskiej.

Od lutego 2018 r. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a od listopada 2019 r. – Ministra Rozwoju. Wcześniej w latach 2017 –2018 – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MPiT.  Odpowiadał za współpracę z przedsiębiorcami, prowadzenie procesu legislacyjnego, tworzenie strategii przemysłowych i technologicznych. Nadzorował też Urząd Patentowy, Instytut Lotnictwa i Polską Agencją Kosmiczną. Do dziś jest przewodniczącym Polskiej Delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Między 2016 a 2017 r., jako ekspert, współtworzył Departament Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju.

W 2006 r. ukończył historię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002–2006 na tej samej uczelni, w ramach Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych, studiował prawo. Po studiach pracował w poznańskim oddziale IPN, a następnie prowadził przedsiębiorstwo budowlane.

Był członkiem rady nadzorczej spółki PL 2012+ (2017-2019) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (2019). Zasiada w radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Współorganizował Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

Zna angielski i niemiecki.

Ma żonę i dwóch synów.

Dzisiaj z rąk premiera Mateusza Morawieckiego nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju odebrał Wojciech Murdzek. Podsekretarzami w tym resorcie zostali: Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki. Jedynie ten ostatni miał krótko doświadczenie w pracy w ministerstwie.

Któremu z nowych wiceministrów będzie podlegać nowa też w ministerstwie dziedzina – turystyka? Komunikat na ten temat milczy. Nie ma w nim w ogóle podanego zakresu obowiązków poszczególnych wiceministrów.

Pozostało 94% artykułu
Nowe Trendy
Co piąty turysta przyjechał do Polski z zagranicy. Najwięcej z Niemiec
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nowe Trendy
Minister od turystyki, Piotr Borys, nie zostanie prezydentem
Nowe Trendy
Bruksela sprawdza, czy Google nie łamie prawa, pokazując oferty lotów
Nowe Trendy
Jaki wpływ na gospodarkę ma branża spotkań i wydarzeń? „Wyniki są imponujące”
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Nowe Trendy
Grecka wyspa będzie neutralna klimatycznie. Zainwestuje w nią gigant turystyczny