Na wniosek Wysp Kanaryjskich Parlament Europejski zgodził się zwolnić do 2030 roku z obowiązku płacenia podatku od zużycia paliwa lotniczego najbardziej oddalone terytoria należące do krajów unijnych. Poza Wyspami Kanaryjskimi w grupie tej znalazły się Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion i Saint Martin (wszystkie wymienione są częścią Francji) oraz należące do Portugalii Azory i Madera - podaje hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Czytaj więcej

Co drugi brytyjski turysta planuje zagraniczne wakacje. Cel: Hiszpania

Jak w oświadczeniu stwierdza rządu Wysp Kanaryjskich, decyzja PE jest dowodem na wyjątkowe traktowanie i poszanowanie specyfiki tych terytoriów, a także dostrzeżenie, że ze względu na wyspiarski charakter i położenie w oddaleniu, ich gospodarki i komunikacja są uzależnione od siatki połączeń lotniczych i morskich. Wpływa to również na rozwój turystyki.

Aby zagwarantować łączność między tymi regionami a 27 krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z Norwegią, Liechtensteinem i Islandią, wprowadzona została poprawka do dyrektywy uzupełniającej, która reguluje handel emisjami dwutlenku węgla dla branży lotniczej. Dyrektywa ta, która już zyskała poparcie większości Parlamentu Europejskiego, musi jeszcze zostać ratyfikowana przez Radę Europejską i Komisję Europejską.

Hiszpania ogłosiła już podobny wyjątek dla połączeń między częścią lądową kraju a wyspami, również do 2030 roku. Ma on zwalniać przewoźników od płacenia podatku od ceny biletu. Chodzi o nowy mechanizm, który został zaproponowany już w zeszłym roku, a którego celem jest zniechęcenie podróżnych do korzystania z połączeń lotniczych na rzecz innych, bardziej ekologicznych środków transportu.