Łącznie firma udzieliła wsparcia w niemal 18 tysiącach sytuacji. Najczęściej chodziło o nagłe zachorowania lub nieszczęśliwe wypadki i związaną z tymi sytuacjami potrzebę organizowania różnego rodzaju pomocy – informuje w komunikacie podsumowującym wakacje.

- Pomagaliśmy istotnie częściej niż w czasie pandemii – mówi cytowany w komunikacie prezes Mondial Assistance Piotr Ruszowski. - Wynikało to z tego, że Polacy więcej podróżowali po kraju i za granicę. Jednak liczba naszych interwencji była wciąż mniejsza niż ta notowana w ostatnim przedpandemicznym sezonie wakacyjnym, czyli w 2019 roku.

Przed pandemią średnio na dzień przypadało 295 interwencji ubezpieczyciela. Z kolei w pandemii ich liczba drastycznie spadła i w okresie czerwiec-sierpień 2020 roku firma notowała zaledwie 67 interwencji dziennie. Rok później było ich już niemal dwa razy więcej, bo 119. A w ostatnie wakacje już 195 interwencji.

Internista i lekarstwa - najczęstsza potrzeba

Najwięcej przypadków pomocy dotyczyło osób podróżujących za granicę. Najczęściej (14 procent) polscy turyści korzystali z pomocy internisty - w placówce medycznej lub w miejscu pobytu, np. w hotelu.

Nieco mniej (niecałe 14 procent) sytuacji dotyczyło pokrycia kosztów zakupu leków.

Istotnym problemem było też zdrowie dzieci podróżujących z rodzicami, które wymagały konsultacji pediatry (8 procent). W około 6 procentach wypadków potrzebna była pomoc ortopedy i traumatologa narządu ruchu.

W pierwszej piątce interwencji znalazło się też pokrycie kosztów odwołania noclegu (również 6 procent spraw), gdyż tego typu ubezpieczenie zyskało na popularności w czasie pandemii.

Firma organizowała też transport medyczny w miejscu pobytu klientów i powrót do Polski. Zapewniała konsultacje lekarzy takich specjalności jak dermatolog, proktolog, nefrolog, alergolog czy gastroenterolog dziecięcy i pediatra metaboliczny. Lista sposobów pomocy liczy sobie łącznie 141 pozycji. To usługi, które turyści bez polisy musieliby sobie samemu zorganizować i opłacić.

Albo polisa, albo bankructwo

Ostatnie wakacje „dostarczyły kolejnych przykładów, że wyjazd bez odpowiedniej polisy może skończyć się ruiną finansową rodziny”. W czterech najbardziej kosztownych przypadkach udzielenia pomocy medycznej, które zdarzyły się w ostatnich trzech miesiącach, łączne wydatki przekroczyły milion złotych. Najbardziej kosztowne okazały się nagłe zachorowania w Stanach Zjednoczonych. W jednej sytuacji łączne koszty leczenia pokryte przez Mondial Assistance przekroczyły 320 tys. złotych, a w drugiej 250 tys. złotych. Kolejne dwie najbardziej kosztowne interwencje dotyczyły kosztów leczenia skutków wypadku w Turcji (prawie 250 tys. złotych) i Tanzanii (242 tys. złotych) – wylicza ubezpieczyciel w podsumowaniu.

– Dlatego niezmiennie zwracamy uwagę, żeby jadąc poza Europę, a szczególnie do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii i Australii, wybierać wysoką sumę ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia. Trzeba też pamiętać, że ze względu na duże odległości ewentualne koszty transportu medycznego do Polski są bardzo duże – zwraca uwagę Ludmiła Opałko, z Mondial Assistance, cytowana w komunikacie.

Kosztowny powrót z dalekiej podróży

Podczas wakacji 2022 roku ubezpieczyciel nie odnotował rekordowych wypłat obejmujących transport medyczny. Ale w całym 2022 roku były takie wypadki. Na przykład w wypadku klienta, którego trzeba było przewieźć z Meksyku do Polski. Łącznie rachunki wyniosły ponad 100 tys. złotych. Mondial Assistance zrealizował też w tym czasie kilka transportów medycznych po wypadkach lub nagłych zachorowaniach na Malediwach. Tu wydatki oscylowały między 66 tys. złotych a 92 tys. złotych.

- Te przykłady pokazują, że warto wybierać takie umowy ubezpieczenia podróżnego, które przewidują odrębny limit na pokrycie kosztów leczenia i odrębny na wydatki związane z transportem medycznym. Można przy tym poszukać ofert, w których te drugie nie są ograniczone lub mają bardzo wysokie limity np. milion złotych. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że koszty transportu będą w pełni pokryte i nie będą zjadały kwot przeznaczonych na leczenie – wyjaśnia Opałko.

Ważne OC i NNW

W wakacje część klientów przekonało się, że warto wybierać rozszerzone pakiety ubezpieczeń podróżnych. Zawierają one np. gwarancję wypłacenia odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub pokrycie szkód wyrządzonych przez klienta osobie trzeciej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podczas ostatnich wakacji przydały się one klientom odpoczywającym we Włoszech. W jednym wypadku wypłata odszkodowania z ubezpieczenia NNW przekroczyła 100 tys. złotych. W drugim Mondial Assistance wypłacił prawie 90 tys. złotych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że z takiej polisy pokrywane jest nie tylko ewentualne odszkodowanie dla osoby poszkodowanej czy koszty jej leczenia, ale też honorarium prawników zaangażowanych do prowadzenia sporu.