Walne zebranie członków FROT - organizacja skupia szesnaście regionalnych organizacji turystycznych - obradowało dzisiaj w Warszawie. Uczestnicy spotkania wybrali jednogłośnie na kolejną czteroletnią kadencję prezesa organizacji Małgorzatę Wilk-Grzywnę, dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Wilk-Grzywna jest też dyrektorem powstającego obecnie Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” zwanego w skrócie Parkiem Legend pod Kielcami.

Jako prezes FROT zainicjowała cykl szkoleń dla członków pod nazwą Akademii Liderów. Na wykłady zaprosiła specjalistów od promocji turystycznej i zarządzania marką turystyczną z Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Austrii.  FROT zrealizował też wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną kurs dla pilotów wycieczek.

Tak mówiła na początku tego roku o swojej działalności we FROT w serwisie Turystyka.rp.pl: Pośrednim efektem tych działań FROT była integracja naszego środowiska. Intensywność rozmów, omawiania pomysłów i inicjatyw była ogromna.

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK... Wilk-Grzywna: Świętokrzyskie czaruje coraz bardziej namacalnie

Do zarządu stowarzyszenia weszli jeszcze ponownie Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej i Dorota Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dwie nowe osoby - Jakub Feiga, dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.