TO BYŁ ROK... Wilk-Grzywna: Świętokrzyskie czaruje coraz bardziej namacalnie

Rok 2021 w mojej pracy obfitował w projekty, których znaczenie wykraczało poza te dwanaście miesięcy. Podobnie będzie w tym roku, ale mnogość zajęć i funkcji każe mi się zastanowić, czy dam radę nadal tak intensywnie pracować przy wszystkich projektach.

Publikacja: 07.01.2022 14:08

Małgorzata Wilk-Grzywna na planie filmu do Parku Legend

Małgorzata Wilk-Grzywna na planie filmu do Parku Legend

Foto: Archiwum prywatne Małgorzaty Wilk-Grzywny

Pierwsze dni nowego roku to dobry moment, by spojrzeć wstecz i podsumować stary rok, a także wybiec myślą naprzód i ujawnić plany, nadzieje i oczekiwania na kolejny. W naszym cyklu "To był rok..." swoimi opiniami dzielą się z nami menedżerowie reprezentujący różne segmenty turystyki. Dziś podsumowanie i plany ujawnia Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (ROTWŚ) i prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT).

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK... Baszczyński: Postawiliśmy na „egzotykę”. To się opłaciło

- To był przede wszystkim bardzo pracowity rok - mówi Małgorzata Wilk-Grzywna. Realizowaliśmy projekty zaczęte wcześniej i przygotowywaliśmy takie, które finał znajdą w roku przyszłym. Większość to działania nieprzeciętne, rangą wychodzące poza jednoroczny okres. Łączyły się z różnymi funkcjami, jakie pełnię w turystyce – po pierwsze dyrektora świętokrzyskiej regionalnej organizacji turystycznej, po drugie prezesa Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych i po trzecie – dyrektora Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”. Ale po kolei.

- Rok 2021 upłynął nam w ROTWŚ na intensywnym promowaniu w internecie walorów turystycznych Świętokrzyskiego. To były głównie kampanie wizerunkowe. Pozyskaliśmy na to pieniądze zarówno z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z kolei za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) prowadziliśmy szkolenia dla młodzieży ze szkół średnich o profilu turystycznym. Chodziło o przedstawienie im praktycznej strony zawodów, do których się przygotowują. To były kursy barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi klienta i informatora turystycznego.

Trzecim, obok promocji i edukacji, obszarem naszej działalności była działalność inwestycyjna. Chyba jako jedyny ROT w kraju powołaliśmy z samorządem, w tym wypadku gminą Nowa Słupia, instytucję kultury i budujemy obiekt edukacyjno-rozrywkowy nazywany w skrócie Parkiem Legend. Nasza instytucja kultury powstała na wzór tej, która była inwestorem warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tam także miasto zawarło umowę z organizacją pozarządową - Żydowskim Instytutem Historycznym.

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK... Henicz: Rok odrabiania strat w biurach podróży, ale i rok niepewności

Pomysł stworzenia nowoczesnego parku rozrywki i edukacji, w którym można będzie poznawać legendy z regionu świętokrzyskiego zrodziła się kilka lat temu. Świętokrzyskie wykorzystuje w swojej promocji legendę o czarownicach, które zlatują się raz do roku na sabat na Łysej Górze, ma w logo czarownicę na miotle i hasło „Świętokrzyskie czaruje”. Park rozrywki ma być w tych działaniach taką kropką nad i. Ponieważ „czarowanie” jest nienamacalne, postanowiliśmy zrobić coś, co to czarowanie trochę przybliży, żeby nie powiedzieć urealni i pozwoli go doświadczyć.

Rok 2021 był pod tym względem przełomowy, ponieważ z jednej strony rozpoczęliśmy budowę Parku Legend, a z drugiej - zaczęliśmy prace nad merytoryczną zawartością wystawy tego obiektu i zakup sprzętu. Na przykład opiniowaliśmy scenariusze filmów, które będą tam wyświetlane, wybieraliśmy aktorów do inscenizacji. Pierwsze filmy już zresztą powstały.

W Parku Legend w 12 salach będą przedstawiane legendy świętokrzyskie. Wystawa będzie miała charakter multimedialny. Koszt obliczony jest na 21 milionów złotych. Tych dwóch podmiotów nie byłoby stać oczywiście na samodzielne poprowadzenie takiej inwestycji, gdyby nie dofinansowanie w 75 procentach ze wspomnianego RPOWŚ. 3 miliony złotych daje Nowa Słupia, a milion - ROTWŚ.

Instytucja kultury rozpisała też w roku 2018 konkurs na dyrektora parku rozrywki Park Legend. Jako współautor idei powołania tego obiektu wystartowałam w nim i go wygrałam. Obecnie prowadzę więc cały proces inwestycyjny, na razie na pół etatu.

Choć mówię tu dużo o sukcesach, to wcale ten miniony rok nie był taki dobry dla świętokrzyskiej – jak i całej polskiej – turystyki. Owszem, w lecie segment turystyki wypoczynkowej, szczególnie uzdrowiskowej lub obiektów z usługami spa, miał bardzo dobre obłożenie, a pod koniec roku nasze wyciągi narciarskie też nie narzekały na brak pracy, ale już obiekty, które żyją z turystyki biznesowej (najczęściej połączonej z targami w Kielcach) i przyjazdowej, oceniają rok jako bardzo słaby. Symbolem kondycji turystyki biznesowej na długo pozostanie zamknięcie jednego z najbardziej znanych hoteli w Kielcach, hotelu marki ibis. Mówi się, że kilka innych w regionie właściciele wystawią na sprzedaż.

Ale już nasze największe atrakcje, działające na powietrzu, jak parki rozrywki Bałtów i Sabat Krajno, czy zamek w Chęcinach lub Szydłowie, mówią, że to był dla nich świetny pod względem biznesowym rok.

Przy okazji – w 2021 roku otwarto w Świętokrzyskiem dwie znaczące atrakcje turystyczne, które niewątpliwie szybko staną się gwiazdami regionu – tężnie w Busku-Zdroju i Baseny Tropikalne Bińkowski Resort w Kielcach.

Sytuacja branży turystycznej w Świętokrzyskiem wymagała od nas także interweniowania w jej sprawie na najwyższym szczeblu. Na około 180 członków ROTWŚ około 60 to przedsiębiorcy. We współpracy z nimi i w ich imieniu pisaliśmy w 2021 roku pisma do premiera Mateusza Morawieckiego odnośnie do bieżących spraw, na przykład odmrażania działalności gospodarczej po lockdownie.

W Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych miniony rok zapisał się też nową aktywnością. Wysoko ocenioną przez członków. Uruchomiliśmy Akademię Liderów, na którą złożyło się siedem szkoleń dla przedstawicieli dwunastu, bo tyle się przyłączyło, regionalnych organizacji turystycznych. Cykl szkoleń uwieńczono konferencją podsumowującą. Częściowo spotkania odbywały się na żywo (prelegenci i paneliści debatowali w studiu nagraniowym), częściowo zdalnie. Ich efektem jest materiał omawiający najlepsze praktyki, służące promowaniu turystyki. W każdym szkoleniu wzięło udział średnio około 150 uczestników, a w konferencji 290. To bardzo satysfakcjonujące liczby. Pokazują, że jest ogromna potrzeba spotykania się i wymieniania doświadczeniami. Największe zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniom zagranicznych prelegentów, specjalistów od promocji turystycznej i zarządzania marką turystyczną – z Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Austrii.

FROT zrealizował też wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną kurs dla pilotów wycieczek. Przeszkoliliśmy około 100 pilotów, którzy ze względu na pandemię chcieli wzbogacić swoje umiejętności o pilotowanie po Polsce. Podczas szkoleń mieli okazję posłuchać prezentacji przewodników, pilotów i lub pracowników informacji turystycznej z 15 regionów. Wypełniały je zarówno ogólne prezentacje regionów, jak i praktyczne porady i odpowiedzi na pytania.

Pośrednim efektem tych działań FROT była integracja naszego środowiska. Intensywność rozmów, omawiania pomysłów i inicjatyw była ogromna i, nie ukrywam, nieco wyczerpująca zarówno dla mnie, jak i całego zarządu FROT. Trzeba pamiętać, że przewodzenie FROT jest pracą społeczną i coraz trudniej wygospodarować mi na te działania czas. Jeśli jeszcze do tego dodam, że prowadzę zajęcia i mam otwarty przewód doktorski z turystyki uzdrowiskowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, to domknę obraz mojej aktywności. Coś czuję, że w nowym roku będę musiała ograniczyć któreś z pól działalności. Tym bardziej, że nabiorą rozpędu i będą wymagały jeszcze więcej czasu zupełnie nowe i kontynuowane projekty.

A mamy wielkie plany. Dobrą zapowiedzią 2022 roku była decyzja podjęta przez radnych podczas ostatniego w starym roku posiedzenia sejmiku wojewódzkiego. Podwoili oni składkę, jaką samorząd wniesie do świętokrzyskiego ROT-u. Oznacza to wzrost z 1,5 miliona do 3 milionów złotych. Tym samym zyskamy nowe możliwości. Planujemy za te pieniądze przeprowadzić dużą kampanię promocyjną w internecie i w telewizji. Myślimy o pokazaniu różnych możliwości wypoczynku w naszym regionie, na przykład turystykę aktywną, uzdrowiskową czy turystykę dzieci i młodzieży. Będziemy się starać także wesprzeć promocyjnie sektor MICE, najbardziej przecież pokrzywdzony przez pandemię. Przez pryzmat prezentacji jej konkretnej oferty.

Na koniec tego roku przewidujemy ukończenie Parku Legend, chociaż jego pełne uruchomienie dla publiczności nastąpi prawdopodobnie wiosną 2023 roku.

Do tego mam nadzieję kontynuować Akademię Liderów. Chcemy dalej się szkolić, poznawać zagraniczne doświadczenia, u źródeł dowiadywać się, jak promocją zarządzają inne kraje, jakie stosują narzędzia. FROT widzimy w przyszłości jako liczące się gremium ekspertów, zabierających głos w najważniejszych debatach dotyczących turystyki, partnera dla władz w kształtowaniu polityki i rozwiązań legislacyjnych.

Co do turystyki w regionie, to myślę, że nadal będzie bardzo duże zainteresowanie spędzaniem czasu w kraju. Mniej ludzie będą chcieli wyjeżdżać za granicę, będą się obawiali podróży zagranicznych. Chociaż tu widzę pewne zagrożenie, jakie niesie wzrost inflacji – ceny w Polsce mogą być mniej atrakcyjne niż w Bułgarii, Grecji czy Turcji. Niestety, nadal nie widzę dużej szansy na szybką odbudowę turystyki w Kielcach, czyli biznesowej, opartej dotąd na imprezach targowych, spotkaniach branżowych i konferencjach, jakie zwykle odbywały się w tym mieście.

Turystyce zdrowotnej – w Solcu-Zdroju, Busku-Zdroju i w obiektach z zapleczem spa, obiektom wypoczynkowym w Górach Świętokrzyskich czy położonym w pobliżu licznych w naszym regionie zbiorników wodnych – i oczywiście atrakcjom turystycznym na świeżym powietrzu, a także gospodarstwom agroturystycznym nie powinno jednak zabraknąć gości.

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK... Hamouda: Mimo pandemii otworzyliśmy nowy kierunek, i wygraliśmy

W 2022 roku będziemy też realizować w świętokrzyskiej organizacji turystycznej projekt pod nazwą „Kosmiczni hotelarze”, na który zdobyliśmy pod koniec starego roku 1,3 miliona złotych z RPOWŚ. W jego ramach będziemy szkolić uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Ale wcześniej przygotujemy dzięki wirtualne pracownie do nauki poszczególnych zawodów (kucharz, barista, służba piętra w hotelu). Dzięki temu stworzymy modele sprzętu występującego na stanowisku pracy hotelarza lub kucharza, które po nałożeniu przez ucznia gogli VR lub AR będą uruchamiane przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów. W ten sposób przeniesiemy uczniów w warunki zbliżone do warunków ich przyszłych stanowisk pracy. Będą mogli ćwiczyć w wirtualnej rzeczywistości, jak w symulatorze.

Myślę, że punktem kulminacyjnym naszych tegorocznych działań będzie multimedialny koncert „Polskich legend moc”, jaki planujemy na jesień w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia. Tytuł celowo jest wieloznaczny. Sceny z polskich legend będą prezentowane podczas koncertu za pomocą filmowych animacji, ale zarazem legendy polskiej muzyki rozrywkowej i rockowej będą jego wykonawcami. Ożywimy za pomocą multimediów takich artystów, jak Fryderyk Chopin, Czesław Niemen czy Anna Jantar. Głos będą podkładać współczesne gwiazdy polskiej estrady. Koncertowi będą towarzyszyć liczne wydarzenia osnute wokół tajemnicy i magii Świętokrzyskiego, które wciąż swym urokiem chce czarować turystów. W ten sposób nawiążemy zarówno do komunikatu marketingowego regionu, jak i tworzonego Parku Legend.

Będzie to zapowiedź otwarcia Parku Legend i, jak myślę, ostatecznie przypieczętuje rolę Świętokrzyskiego jako centrum wszystkich polskich legend.

Zanim Wyjedziesz
Izrael powoli otwiera granice. Na początek dla krajów średniego ryzyka
Popularne Trendy
Greckie obiekty noclegowe z dobrymi wynikami w 2021 roku
Biura Podróży
Traveldata: Ferie z biurem podróży tanieją, ale i tak są droższe niż przed rokiem
Popularne Trendy
Grecki minister turystyki: W tym roku biura podróży przyślą do nas więcej gości
Nowe Trendy
Lonely Planet: W Białce Tatrzańskiej tani narciarski urlop z "wiejską gościnnością"
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?