Grecka Konfederacja Profesjonalistów, Rzemieślników i Kupców (GSEVEE) przeprowadziła badanie ruchu turystycznego w Atenach, z którego wynika, że do 2030 roku liczba gości odwiedzających stolicę ma wzrosnąć o 29 procent w porównaniu z 2019 rokiem (z 5,9 do 7,7 miliona).

Olga Balaoura, architekta i urbanistka, twierdzi na jego podstawie, że środowisko miejskie Aten szybko się zmienia, głównie za sprawą rozwoju turystyki i pojawienia się zagranicznych firm zajmujących się nieruchomościami, pisze grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Zmiany te spowodowały wzrost cen nieruchomości, co dotyka zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W wypadku tych drugich chodzi o rentowność prowadzonych przez nich firm.

W swoim opracowaniu Balaoura podkreśla znaczenie polityki uwzględniającej nową rzeczywistość oraz wpływ turystyki i gentryfikacji (zmiana charakteru dzielnic mieszkaniowych w strefy, w których dominują osoby o wyższym statusie materialnym).

Wnioski z badania mówią, że samorząd lokalny musi przede wszystkim przyjrzeć się zmianom w tkance miejskiej i na podstawie wyciągniętych wniosków opracować strategie, które będą wspierać i wzmacniać lokalne społeczności i przedsiębiorstwa - mowa głównie o małych i średnich firmach, zwykle prowadzonych rodzinnie.

Czytaj więcej

Grecja: 150 mln euro na turystykę w górach Macedonii Zachodniej. "Jest potencjał"

Władze powinny też zadbać o to, by centrum miasta było pod wieloma względami zróżnicowane. Informacje, jakie należy wziąć pod uwagę, to dane dotyczące sektora MŚP – jego wielkości, branż, lokalizacji, dynamiki rozwoju oraz dane finansowe. Na tej podstawie należy stworzyć przyjazną dla użytkowników platformę cyfrową dla przedsiębiorstw. Kolejna kwestia to ustanowienie warunków i ograniczeń prowadzenia i rozwoju działalności oraz ochrona użytkowania gruntów. To przełoży się na rozwój segmentu mieszkaniowego, handlu turystyczno-wypoczynkowego, produkcji i administracji – w tym obszarze trzeba określić wielkość, skalę czy nasycenie.

Architekta zaleca również, by skorzystać z doświadczeń Barcelony i jej specjalnego planu urbanistycznego dotyczącego zakwaterowania turystycznego, który określa cztery odrębne strefy ze specyficznymi przepisami zapewniającymi równowagę między życiem mieszkańców a turystyką.

Baloura apeluje też o wsparcie dla MŚP między innymi poprzez uruchomienie programów motywacyjnych i narzędzi finansowania. Autorka opracowania chce też zapewnienia, że lokalne władze będą promować i wdrażać taką politykę. Na koniec urbanistka podkreśla, że należałoby zorganizować konsultacje dla wszystkich zainteresowanych stron, bo to przełoży się korzystnie na rozwój lokalnych gospodarek.