W myśl nowego porozumienia, zawartego na czas nieokreślony, obie jednostki będą wspólnie działać na rzecz rozwoju i promocji polskiej turystyki, prezentacji atrakcyjności turystycznej Polski, budowy pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą oraz pogłębiania i upowszechniania wiedzy o Polsce.

Jak podaje POT, jednym z najważniejszych punktów porozumienia jest umożliwienie jej przedstawicielom korzystania z zasobów i przestrzeni Instytutów Polskich. Pierwsze przedstawicielstwo POT w nowej formule pojawi się na Węgrzech.

– Nawiązanie współpracy między POT a MSZ to świetna wiadomość dla polskiej turystyki. Podpisane przez nas porozumienie pozwoli na ściślejszą kooperację, wymianę doświadczeń oraz efekt synergii – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, prezes POT Robert Andrzejczyk. – Dzięki umowie Polska Organizacja Turystyczna zwiększy swoją zagraniczną obecność na nowych rynkach, a Instytuty Polskie zyskają wsparcie w promocji polskiej kultury. Dziedzictwo kulturowe jest przecież nieodłącznym elementem polskiej oferty turystycznej – dodaje.

W ramach współpracy POT i MSZ będą wspólnie promować swoje działania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Współpraca obejmie także stałe zaopatrywanie przez POT Instytutów Polskich i ambasad w wybrane materiały promocyjne (także w językach lokalnych) oraz organizację spotkań i imprez promocyjnych.