Rząd przyjął uchwałę, na podstawie której będzie mógł wesprzeć ponad 200 gmin położonych w górach. Pieniądze mają złagodzić skutki obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Rząd pomoże ponad 200 gminom położonym na terenach górskich. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia: wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 oraz z 80-procentowej rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Program pomocy wynosi miliard złotych i ruszy w pierwszym kwartale 2021 roku – informuje w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

CZYTAJ TEŻ: Gowin: Pieniądze dla gmin górskich na umorzenie opłat i inwestycje

Pierwsze dotacje będą wyliczane na podstawie wydatków, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Chodzi w szczególności o budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację szlaków turystycznych, placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych, parkingów i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych, czy infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie z programu wyniesie 40 procent średniorocznej wartości wydatków na inwestycje, ale nie może przekroczyć 8 milionów złotych na gminę. Jak mówił podczas poniedziałkowej prezentacji założeń programu wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin, pieniądze mają jednocześnie służyć rozwojowi gminy i w ten sposób przynieść korzyść wszystkim mieszkańcom.

Na ten cel rząd przeznacza 700 milionów złotych. Dodatkowo 200 milionów pójdzie na refundowanie gminom utraconych w pierwszym kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Wcześniej gminy powinny umorzyć te opłaty przedsiębiorcom prowadzącym działalność w turystyce, na przykład usługi hotelarskie, kolejki linowe i wyciągi. W tym wypadku dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80 procent utraconych dochodów.

ZOBACZ TEŻ: Beskidzcy przedsiębiorcy: Mówimy dość zamknięciu

Jak podaje w komunikacie CIR, wsparciem objęte zostaną gminy, które spełniają co najmniej jeden warunek:

  • w całości leżą w obrębie makroregionów Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste lub takie, które przecinają się z granicą wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m
  • leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.,
  • przecinają się z granicą wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
  • przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
  • nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie wskazanych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.

Uchwała zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu uchwały, a gminy będą mogły zgłaszać wnioski do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od wejścia uchwały w życie. Pieniądze powinny trafić do kas gmin najpóźniej po miesiącu.

WARTO: Rada Turystyki: Ostatni dzwonek, żeby firmy turystyczne nie zbankrutowały