Jak informuje Chińska Narodowa Organizacja Turystyczna (CNTA), wśród członków-założycieli są narodowe organizacje turystyczne, duże firmy z sektora, think tanki, instytuty badawcze i międzynarodowe zrzeszenia. Niecałe 40 procent z nich pochodzi z Chin, reszta - między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Australii, RPA, Japonii i Brazylii.

World Tourism Alliance (WTA) ma być pierwszą światową, pozarządową organizacją turystyczną non-profit. Jej powołanie zostało zainicjowane przez Chińskie Stowarzyszenie Turystyczne, a pierwsze posiedzenie odbyło się w pierwszej połowie września w Chengdu. Dyrektor komitetu organizacyjnego do spraw powołania WTA i jednocześnie prezes CNTA Li Jinzao podkreślał, jak bardzo chiński rząd docenia rozwój turystyki.

– Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju, zmniejszanie ubóstwa i szerzenie pokoju – mówi Li. Jego zdaniem WTA i UNWTO wzajemnie się uzupełniają i są „jak dwa koła napędzające wymianę w światowej turystyce i współpracę na szczeblu rządowym i pozarządowym". WTA - jego zdaniem - powinno szukać też synergii między turystyką i innymi segmentami gospodarki oraz wspierać inicjatywę reaktywacji Jedwabnego Szlaku „Jeden Pas Jedna Droga".

Li ocenia, że WTA stanie się platformą dla rozwoju i wyznaczania międzynarodowych standardów dla branży, inwestycji, współpracy, promocji międzynarodowych produktów turystycznych i badań. Będzie także zbierać, analizować i udostępniać dane dotyczące turystyki regionalnej i światowej, udzielać konsultacji i szkolić rządy oraz przedsiębiorstwa. Zbuduje również mechanizm wymiany doświadczeń i wiedzy dla swoich członków.

Organami WTA są zgromadzenie ogólne, zarząd i sekretariat. To pierwsze ciało ma rolę kontrolną, zarząd ma pełnić funkcje wykonawcze, a sekretariat - administracyjne. W skład tego ostatniego wejdzie sekretarz generalny i jego podwładni. Siedzibą organizacji są Chiny, a językami urzędowymi: chiński, angielski, francuski, rosyjski, arabski i hiszpański.