Toruń - turysta zapłaci zgodnie z ustawą

Rada Miasta Torunia niewłaściwie ustaliła czas, w którym trzeba uiszczać opłatę miejscową - orzekł po czterech latach sporu toruński sąd administracyjny

Publikacja: 05.10.2016 08:25

Toruń

Toruń

Foto: 123RF

Prawną podstawą do pobierania opłaty miejscowej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach mających  korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach jest art. 17 ust. 1 ustawy z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu.

W uchwale z 2012 roku, wydanej na takiej ustawowej podstawie, Rada Miasta Torunia postanowiła w § 2 ust. 1, że obowiązek uiszczenia dwuzłotowej opłaty miejscowej powstaje w dniu zameldowania lub zgłoszenia przebywania na terenie Torunia. W § 2 ust. 2 ustaliła z kolei, że opłatę pobiera się za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim jego dniu.

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył te dwa paragrafy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Jego zdaniem Rada Miasta Torunia rozszerzyła ustawowy obowiązek. Dała podstawę do pobrania opłaty także za niepełny dzień pobytu, czyli sytuacji nieprzewidzianej w art. 17 ust. 1 ustawy.

Podczas pierwszej sprawy w WSA prezydent Torunia przekonywał, że wszystkie przepisy uchwały są zgodne z ustawą. Uchwała uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej i nie zakwestionował jej wojewoda. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu innych miastach.

W 2014 roku WSA oddalił skargę RPO. Ale 6 maja 2016 roku, w wyniku skargi kasacyjnej rzecznika, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Wykonując orzeczenie NSA i stosując się do jego wykładni, WSA w Bydgoszczy uznał skargę RPO za uzasadnioną i stwierdził nieważność zakwestionowanego § 2 ust. 1 i 2 uchwały. Reguluje on moment powstania obowiązku podatkowego w sposób inny, niż przewiduje to art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z zakwestionowanym przepisem uchwały obowiązek podatkowy powstaje „w dniu zameldowania lub zgłoszenia faktu przebywania na terenie miasta Torunia", a nie z momentem „przebywania dłużej niż dobę", jak reguluje to ustawa. Zgodnie z nią opłatę pobiera się „za każdy dzień pobytu", tymczasem uchwała Torunia przewiduje, że okres pobytu obejmuje również dni niepełne. Rada przekroczyła więc granice upoważnienia ustawowego.

sygnatura akt: I SA/Bd 326/16

Prawną podstawą do pobierania opłaty miejscowej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach mających  korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach jest art. 17 ust. 1 ustawy z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu.

W uchwale z 2012 roku, wydanej na takiej ustawowej podstawie, Rada Miasta Torunia postanowiła w § 2 ust. 1, że obowiązek uiszczenia dwuzłotowej opłaty miejscowej powstaje w dniu zameldowania lub zgłoszenia przebywania na terenie Torunia. W § 2 ust. 2 ustaliła z kolei, że opłatę pobiera się za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim jego dniu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży