Ponad 70 procent z tysiąca badanych Polaków zapytanych w połowie grudnia ubiegłego roku o plany wyjazdu turystycznego z minimum jednym noclegiem w sezonie zimowym 2015/2016 odpowiedziało, że nie ma żadnych planów i nie wyjedzie nigdzie. Tylko co siódmy biorący udział w badaniu (14 procent) miał zaplanowany zimowy wyjazd turystyczny. Byli to częściej mieszkańcy większych miast, w wieku od 20 do 49 lat, oceniający swoją sytuację materialną jako dobrą - podaje w swoim komunikacie POT.

Plany związane z turystyką zimową dotyczą głównie wyjazdów krajowych. Co czwarty wyjeżdżający w sezonie zimowym Polak myślał o pobycie zagranicą, a co dziesiąty zaplanował wyjazdy i w kraju, i za granicę.

Co trzeci ankietowany planujący wyjazd w sezonie zimowym 2015/2016 wyjedzie w okresie ferii. Według deklaracji badanych, wyjazd w minionym okresie świąteczno-noworocznym zaplanowało 15 procent z nich. Głównym celem wyjazdów krajowych jest wypoczynek (70 procent). Ponad połowa (64 procent) wyjeżdża w góry. Tylko co piąta osoba deklaruje chęć uprawiania sportów zimowych. Ponad połowa badanych nocuje w obiektach noclegowych (hotelach, pensjonatach itp.), a co dziesiąty badany decyduje się na wykupienie pakietu pobytowego (nocleg, wyżywienie, usługi).

Tylko co dziesiąty spośród wyjeżdżających na zimowy wypoczynek za granicę wyjedzie w góry, by uprawiać zimowe sporty. Większość wybiera inne kierunki podróży, myśląc głownie o wypoczynku i zwiedzaniu, czasami także w ciepłym klimacie. Jedna trzecia ankietowanych Polaków podczas wyjazdów zagranicznych nocuje u krewnych lub znajomych, mniej więcej tyle samo osób korzysta z hoteli lub pensjonatów, gdzie co szósty badany kupuje pakiet pobytowy.

Badanie dotyczące planów turystycznych Polaków w sezonie zimowym 2015/2016 zostało zrealizowane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez TNS Polska w dniach 11 - 16 grudnia 2015 roku, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (1007 osób) w wieku 15 i więcej lat.