Jak zapowiadają przedstawiciele ubezpieczyciela, wprowadzone zmiany umożliwiają firmom skorzystanie z szerszej, bardziej przejrzystej i czytelnej ochrony.

AIG tłumaczy, że wprowadzenie nowych warunków ubezpieczeń K&R Crisis Solution to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na ten produkt. Wynika ono z rosnącej liczby „ognisk zapalnych" na całym świecie – w tym konfliktów zbrojnych i ryzyka porwań.

Kogo chroni polisa?

Zmiany wprowadzone przez AIG w obrębie polis K&R dotyczą przede wszystkim oferowania firmom szerszej ochrony ubezpieczeniowej, a także uproszczenia dokumentów oraz sposobu wystawiania polis. Jak zapewniają przedstawiciele ubezpieczyciela, nowe, 7-stronowe OWU [ogólne warunki umowy – red], są bardziej przyjazne i czytelne w swoim układzie. Dodatkowo, spółki spoza najbardziej zagrożonych branż, mogą zakupić polisę na uproszczonych zasadach, korzystając z 4-stronicowego wniosku, zwanego QuotePadem.

Ubezpieczenie może objąć członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników spółki lub danej organizacji, a także ich najbliższych (małżonkowie, rodzice, dzieci, krewni). Przedstawiciele AIG przypominają bowiem, że na celowniku porywaczy i osób, które dopuszczają się podobnych przestępstw, mogą znaleźć się przedstawiciele praktycznie wszystkich spółek, które mają swoją siedzibę lub placówkę za granicą, prowadzą działalność na całym świecie, a także organizacje charytatywne, rządowe i pozarządowe, które oddelegowują swoich pracowników w najbardziej niebezpieczne rejony. Polisa dotyczy także np. gości przebywających w obiektach należących do danej firmy lub organizacji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w negocjacje czy przekazanie okupu.

- Nowe warunki ubezpieczeń K&R pozwolą nam zaoferować klientom bardziej adekwatną do potrzeb rynkowych ochronę – wyjaśnia Marta Paluszek z działu ubezpieczeń finansowych AIG.

- Kładziemy duży nacisk przede wszystkim na dostosowanie ubezpieczenia do profilu i potrzeb konkretnej spółki lub organizacji. Do podmiotów, które ze względu na swój profil branżowy narażone są na podwyższone ryzyko porwania lub wymuszenia, należą spółki z branży paliwowej i naftowej, wydobywczej, medialnej, zbrojeniowej i obronnej, a także organizacje rządowe i pozarządowe. W przypadku tych sektorów, ze względu na podwyższone ryzyko, uproszczony wniosek, czyli QuotePad, nie będzie miał zastosowania. Co symptomatyczne, z ryzykiem uprowadzenia czy też wymuszenia mamy do czynienia nie tylko w państwach powszechnie uważanych za tzw. kraje bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka, ale również w krajach Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech), Nowej Zelandii czy USA. Do państw, w których najczęściej dochodzi do porwań dla okupu, należą m.in. Nigeria, Meksyk, Pakistan, Jemen i Syria – opisuje Marta Paluszek.

Zakres ochrony i koszty polisy

Jak wyjaśniają przedstawiciele ubezpieczyciela, polisa K&R Crisis Solution zapewnia finansowanie natychmiastowych działań, które niezbędne są w sytuacjach kryzysowych. Należą do nich m.in. negocjacje z porywaczami, przekazanie okupu, współpraca z policją, organami ścigania i lokalnymi władzami. W wielu przypadkach w grę wchodzi także konieczność przeprowadzenia nagłej ewakuacji pracowników z zagranicznej siedziby spółki, reagowanie na próby wymuszenia, groźby karalne i wszystkie inne zagrożenia bezpieczeństwa. Do świadczeń dostępnych w ramach polisy należą m.in.: zwrot wartości zapłaconego okupu, także w przypadku jego utraty lub zniknięcia przed przekazaniem porywaczom. Dodatkowo, ochrona obejmuje także wszelkie wydatki poniesione w związku z zaistniałym incydentem, w tym m.in. koszty ochrony, usług medycznych, rehabilitacji i odpoczynku, wynagrodzenie negocjatora, informatora, tłumacza, a także wiele innych elementów (np. koszty podróży, straty z tytułu przerwy w działalności spółki lub konieczności wycofania produktu z rynku, koszty PR związane z odbudową wizerunku spółki).

Ceny ubezpieczeń zależą od wielu zmiennych. W zakresie warunków istnieje duża elastyczność. Wykupić można zarówno polisę roczną, jak i dotyczącą jednorazowego wyjazdu.

Jak podają przedstawiciele ubezpieczyciela, rocznie odnotowuje się łącznie około 80-100 incydentów związanych z utatą bezpieczeństwa podróżujących poza granice swojego kraju.