Szef Służby Celnej, wiceminister finansów Jacek Kapica, powiedział, że nad dokumentem pracuje w tej chwili strona białoruska. Zapewnił, że Polsce zależy, aby takie umowy mieć podpisane z każdym sąsiednim krajem.

Kapica podkreśla, że Polska ma pozytywne doświadczenia z wprowadzenie podobnych rozwiązań z innymi sąsiadami spoza Unii Europejskiej. Dodał, że nie rodzą one żadnych zagrożeń, ani ekonomicznych, ani w sferze bezpieczeństwa publicznego.

Przepisy o małym ruchu granicznym umożliwiają przekraczanie granicy w uproszczony sposób mieszkańcom regionów przygranicznych. Rozwiązanie te ożywiają m.in. wymianę handlową i rozwój turystyki.