Przebudowę kwotą 50 mln zł dofinansuje Unia Europejska. Pozostała część pieniędzy będzie pochodzić z emisji obligacji. Prace mają być realizowane pod ruchem, tak by nie zakłócać pracy operacyjnej lotniska.

Przebudowane zostaną nawierzchnie dróg kołowania Charlie, Alfa, Golf, Bravo i Fokstrot, poszerzona będzie płyta postojowa. Łączna powierzchnia remontowanych i budowanych nawierzchni wyniesie ok. 20 ha, w tym nawierzchni betonowych ok. 15 ha. Prace będą prowadzone w kilku etapach, aby zapewnić ciągłą pracę lotniska i zminimalizować uciążliwości związane z budową. Zakończenie robót przewidziano do końca 2015 roku.

- Wyremontowane w poszczególnych etapach odcinki będą płynnie włączane do eksploatacji - podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. Roboty budowlane nie mogą ograniczyć przepustowości układu pola manewrowego lotniska poniżej 13 operacji na godzinę za wyjątkiem jednego z etapów robót, w którym ograniczenie wyniesie nie mniej niż 11 operacji.

Dzięki rozbudowie płyty postojowej lotnisko zyska dodatkowe 5 stanowisk, dla samolotów o kodzie referencyjnym C, czyli takich jak np. Boeing 737-800. Łącznie po rozbudowie krakowski port będzie dysponował 22 stanowiskami postojowymi dla samolotów o kodzie referencyjnym C.

Kontrakt jest zabezpieczony gwarancją bankową, ubezpieczeniem wykonawcy od wszelkich ryzyk budowy oraz wysokim systemem kar umownych, m.in. za przekroczenie czasu ukończenia robót.