Zmniejszeniu uległ także zysk z działalności operacyjnej (EBIT), który wyniósł zaledwie 82,1 mln zł w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem 161,3 mln zł.

W styczniu grupą kapitałową interesowali się analitycy. Pierwsza rekomendacja, wydana 9 stycznia przez Ipopema Securities, zalecała zakup akcji, wyznaczając cenę docelową na 50,50 zł. Ostatnia, opublikowana 28 stycznia przez ING Securities sugerowała trzymanie walorów – zgodnie z założeniami miały osiągnąć 41zł.

Kurs Orbisu oscyluje obecnie w okolicach 37,3 zł. Niskie obroty potwierdzają małe zainteresowanie nimi inwestorów. Przyczyną może być stosunkowo wysoka wycena rynkowa. Zgodnie ze sprawozdaniem grupy zysk na 1 akcję wyniósł bowiem 1,48 zł (2,58 zł rok wcześniej), co wpływa na wartość wskaźnika C/Z - 25,2.

W informacji skierowanej do inwestorów Orbis chwali się przeprowadzoną w 2012 r. restrukturyzacją, polegająca na zamknięciu trzech hoteli oraz wdrożoną, mającą przynieść oszczędności, optymalizacją w zakresie ograniczenia zużycia wody i energii. W minionym roku spółka zainwestowała 212 mln zł, przeznaczając je m.in. na budowę nowych hoteli oraz modernizacje starych.

W 2012 r. członkowie zarządu oraz rady nadzorczej zarobili łącznie ponad 4,8 mln złotych. Wynagrodzenie prezesa sięgnęło 2,17 mln zł. Członkowie rady nadzorczej otrzymali od 61 do 82 tysięcy złotych.