Ta zapowiedź to konsekwencja referendum. Wzięło w nim udział ponad 60 procent załogi, 95 procent pracowników opowiedziało się za utrzymaniem świadczeń przejazdowych na dotychczasowym poziomie lub wypłatą rekompensat, a w wypadku braku porozumienia w tej kwestii za strajkiem.