Jak czytamy w komunikacie IGHP, Agnieszka Maszner jest związana z branżą hotelarską od 2012 roku. początkowo była księgową w spółce, która dzierżawiła od syndyka obiekt hotelowy w Dźwirzynie. Rok później uczestniczyła już jako członek zarządu zakupie obiektu od syndyka. Od grudnia 2016 roku jest prezesem i jednocześnie dyrektorem finansowym w Havet Hotel.

Angażuje się w liczne akcje charytatywne aktywujące młodzież z domów dziecka i współpracuje z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, dając osobom niepełnosprawnym i potrzebującym zatrudnienie w hotelu.

Kilka dni temu Maszner objęła stanowisko dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w regionie zachodniopomorskim, zastępując na tym stanowisku Tomasza Waścińskiego. – Lubię podejmować zadania, które choć nie są proste, dają satysfakcję. Komunikacja wewnątrz środowiska decyduje o sukcesie i rozwoju branży i do takich relacji biznesowych będę starała się przekonać hotelarzy z Zachodniopomorskiego - mówi. - Nie mniej ważną rolą jest dialog z lokalnymi władzami i samorządami na temat rozwoju i ujmowania przez władze lokalne branży turystycznej w swoich strategiach.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 14 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach Izby i pozyskiwanie członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską - wyjaśnia komunikat IGHP.