Roczna karta turystyczna SIC – kompleksowa ochrona dla aktywnych

Na obozie, kolonii za granicą, czy na wyjeździe studenckim, wiele może się wydarzyć. Zakładamy zawsze, że wszystkie nasze przygody będą przyjemne i bezpieczne. Niestety, nie zawsze się tak dzieje i dlatego planując wyjazd dla dziecka lub swój własny, należy pomyśleć zawczasu o zakupie ubezpieczenia turystycznego.

Publikacja: 30.07.2019 15:36

Roczna karta turystyczna SIC – kompleksowa ochrona dla aktywnych

Foto: turystyka.rp.pl

Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego.

Na każdy wyjazd zagraniczny, czy to zorganizowany przez biuro podróży, czy na własną rękę, warto się ubezpieczyć w ramach polisy turystycznej. Powinna ona obejmować co najmniej ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Jeśli zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi, i konieczny będzie transport helikopterem czy inna akcja ratunkowa – w górach lub na morzu – koszty z pewnością będą bardzo wysokie.

Z tego względu ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą jest po prostu niezbędne. Obejmuje ono przy tym nie tylko leczenie w placówkach publicznych, jak w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ale z kartą SIC – także w klinikach prywatnych. Nie trzeba się wtedy martwić poszukiwaniem pomocy – zadba o to profesjonalny zespół Centrali Alarmowej. Należy również pamiętać, że EKUZ działa tylko w Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Lichtensteinie, Szwajcarii i na Islandii.

Do ubezpieczenia KL warto wykupić też inne, dodatkowe opcje. Kompleksową ochronę zapewni ubezpieczonemu roczna karta SIC, czyli SIGNAL IDUNA CARD. 

Czym jest karta SIC?

Jest przede wszystkim polisą gwarantującą ochronę ubezpieczeniową przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Taka forma ubezpieczenia przeznaczona jest dla osób od 5 roku życia. Sprawdzi się zatem zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i studentów, czy osób dorosłych, które nie ukończyły 30 lat. Karta SIC gwarantuje:

  • pokrycie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej – czyli ubezpieczenie KL poza terytorium RP, kraju stałego zamieszkania oraz USA i Kanady;
  • pokrycie kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków, tj. ubezpieczenie NNW na terenie całego świata;
  • pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego – tzw. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obowiązuje poza terytorium RP, kraju stałego miejsca zamieszkania oraz USA i Kanady.

Dobranie odpowiedniego wariantu ubezpieczenia do własnych potrzeb.

W przypadku ubezpieczeń turystycznych bardzo ważne jest, aby zakres ochrony ubezpieczeniowej i sumy gwarancyjne były dostosowane do potrzeb klientów. Jest to możliwe z SIGNAL IDUNA CARD, ponieważ ubezpieczyciel oferuje trzy różne warianty karty SIC:

  • SIGNAL IDUNA CARD World,
  • SIGNAL IDUNA CARD World Sport,
  • SIGNAL IDUNA CARD World Sport Plus.

Różnią się one zakresem ubezpieczenia i ceną. Składka wynosi odpowiednio 74 zł, 111 zł i 136 zł na rok. Wszystkie warianty obejmują ochroną nie tylko wypadki za granicą spowodowane sytuacjami losowymi, ale i ryzyko uprawiania sportów. Dla ludzi młodych, w tym dzieci, młodzieży oraz studentów ubezpieczenie to jest szczególnie istotne z uwagi na zwykle aktywny tryb życia. Karta SIC w każdym wariancie obejmuje ochroną amatorskie uprawianie sportów oraz zaostrzenie choroby przewlekłej, która została zdiagnozowana i była leczona przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie to okazuje się bardzo przydatne także w trakcie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów i studentów.

W wyższych wariantach karty SIC zakres ochrony rozszerzany jest dodatkowo o uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka. Mowa tutaj o wspinaczce wysokogórskiej oznaczonymi szlakami, wspinaczce skalnej i skałkowej do 3500 m n.p.m. oraz o uprawianiu żeglarstwa, nurkowaniu z aparatem powietrznym, raftingu, sztukach walki i sportach obronnych. Warto podkreślić, że wariant World Sport Plus adresowany jest do osób, które wyczynowo uprawiają sport.

Jak kupić ubezpieczenie?

Jeśli jesteśmy zdecydowani na ubezpieczenie swojego dziecka czy samego siebie w ramach SIGNAL IDUNA CARD, w przedziale wiekowym od 5 do 30 lat, wystarczy wykupić polisę przez internet albo w biurach podróży, które współpracują z SIGNAL IDUNA. Proponowana suma ubezpieczenia kosztów leczenia ustalona została na 60 000 EUR w każdym wariancie, uszczerbek na zdrowiu z tytułu NNW od 15 000 do 20 000 PLN, a śmierć w wyniku NNW od 10 000 do 15 000 PLN oraz w zakresie OC w życiu prywatnym od 30 000 do 50 000 EUR.

Materiał Promocyjny 

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek