Jak wynika z badania Oxford Economics dla Google'a, choć w niektórych krajach nadal istnieją duże obawy przed dokonywaniem rezerwacji on-line, to coraz częściej internet traktowany jest przez podróżnych jako zaufane źródło informacji, a przez przedsiębiorców - jako źródło klientów.

Informacjom znalezionym w sieci ufa bowiem 63 procent badanych. 34 procent ankietowanych przywiązuje wagę do opinii i ocen innych podróżnych, 17 procent czerpie wiedzę ze stron usługodawców, a 12 procent - z mediów społecznościowych. Dla porównania, własne doświadczenia są podstawowym źródłem wiedzy dla 33 procent badanych, a rekomendacje znajomych i rodziny - dla 51 procent. Dla 9 procent ankietowanych najlepszym źródłem wiedzy są przewodniki i magazyny turystyczne, dla 11 procent - gazety, telewizja i radio, a dla 13 procent - touroperatorzy i agenci. Wśród najczęściej wyszukiwanych w internecie danych znajdują się te o ofercie hotelowej, możliwościach dojazdu i atrakcjach kulturalnych.

Jak podsumowują autorzy raportu, 56 procent wyjazdów Europejczyków jest dziś organizowanych z wykorzystaniem internetu. Dla porównania, w 2012 roku odsetek ten wynosił 43 procent. Nie we wszystkich krajach internet jest jednak w pełni wykorzystywany przez branżę turystyczną. Przykładem może być Grecja, gdzie w zeszłym roku tylko 17 procent wyjazdów było organizowanych z użyciem narzędzi on-line.

Ekspecie Oxford Economics przypominają, że branża turystyczna potrzebuje do rozwoju lepszej analizy potrzeb klientów. Ich zdaniem, by ją przeprowadzić, konieczne jest uruchomienie zróżnicowanych językowo serwisów sprzedażowych i większej liczby lokalnych agencji on-line. Niezbędna jest też obecność na najważniejszych platformach sprzedażowych w krajach, z których chce pozyskać klientów, oraz na stronach, na jakich zazwyczaj klienci ci poszukują wiedzy. W interesie całej branży turystycznej jest również wspieranie mniejszych firm w rozwoju sprzedaży on-line i zwiększanie świadomości na temat roli mediów społecznościowych.

W analizie podawane są dane za 2016 rok. Zestawione są z wynikami badania opublikowanego w 2013 roku, odnoszącego się do danych z 2012 roku.