Nowa organizacja powstała z połączenia dwóch starszych zrzeszeń – Private Hotels Europe i Charme & Caratere Hotels. Pierwsze reprezentuje ponad 300 obiektów, których właścicielami są przedsiębiorcy z Niemiec, Szwecji, Austrii i Danii. Drugie ma wśród członków ponad 270 hoteli w 65 krajach. Do GAoPH przystąpiły też hotele stowarzyszenia Ringhotels z Niemiec, Petit Hotel ze Szwecji, Naturidyll z Austrii i Small Danish Hotels z Danii.

Organizacja zapewnia, że będzie dbać o utrzymanie wysokiej jakości usług w swoich obiektach, zamierza też wykorzystać efekt skali w marketingu. Dzięki przynależności do GAoPH członkowie mają również wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym.

Zrzeszenie nie zamierza tworzyć oddzielnej strony internetowej, na której rezerwowałoby się noclegi. Kupowanie pobytów będzie odbywało się tak jak dotychczas - na stronach poszczególnych obiektów.

Hotelarze zapowiadają, że będą też egzekwować programy lojalnościowe stworzone przez innych członków stowarzyszenia.