Hotel ma prawo ukarać za palenie lub hałas

Niektóre hotele wprowadzają w regulaminach wewnętrzne zakazy, a za ich złamanie przewidują duże kary

Publikacja: 22.07.2016 07:01

Hotel ma prawo ukarać za palenie lub hałas

Foto: Bloomberg

Najczęściej ograniczenia dotyczą zabrania do pokoju zwierzęcia, głośnego zachowania, odwiedzin w wynajmowanym pokoju, picia alkoholu lub palenia papierosów na terenie hotelu.

– Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia, wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkich przebywających w obiekcie – wyjaśnia mecenas Katarzyna Górna z kancelarii Affre i Wspólnicy. – Mogą się one odnosić w szczególności do ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie zasad obowiązujących w obiekcie czy też za zniszczenia.

Taki regulamin należy traktować jako uzupełnienie umowy zawieranej z klientem.

– Hotel, rozpoczynając działalność, określa zasady świadczenia usług – mówi rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. – Gość powinien zapoznać się z tym regulaminem. Mogą w nim być dodatkowo jakieś skróty z zasad obowiązujących w konkretnym obiekcie – dodaje.

Złamaniem prawa byłaby więc odmowa udostępnienia konsumentowi regulaminu, gdy chce się z nim zapoznać. Mecenas Górna zauważa, że konieczne jest spełnienie wymogów doręczania i publikowania regulaminów (wzorców umowy). – Gdy stroną umowy jest konsument, należy okazać mu regulamin przed zawarciem umowy. Samo wywieszenie go w recepcji może sprawić, że zakaz i kara przewidziana za jego naruszenie nie będą dla klienta wiążące – dodaje.

– Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i jeśli zdaniem konsumenta zostało złamane prawo lub czuje się poszkodowany w związku z postępowaniem hotelu, może sprawę oddać do sądu – stwierdza Cieloch. – Ten zaś może w szczególności orzec, że przewidziana w regulaminie opłata jest zbyt wysoka w stosunku do wyrządzonej szkody.

Kary bywają zróżnicowane. Na przykład w wypadku naruszenia zakazu palenia wynoszą zwykle 300 – 500 złotych, ale zdarzają się i takie w wysokości 1100 złotych.

– Trudno jednoznacznie określić maksymalną dopuszczalną karę za złamanie tego typu zakazów – zauważa Górna. – Wskazówką może być wysokość kary grzywny za naruszenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Adekwatną i proporcjonalną do wagi naruszenia wysokość kary można też spróbować ustalić, biorąc pod uwagę, ile kosztuje właściciela hotelu usuwanie nieprzyjemnych zapachów – wyjaśnia.

Jak podkreśla dr. hab. Cezary Banasiński z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, należy rozróżnić dwie sytuacje: palenie w wynajętym pokoju i palenie poza nim, ale w miejscu innym niż do tego przeznaczone. – Ten drugi przypadek podlega ustawowej karze, przewidzianej w ustawie zakazującej palenia w miejscach publicznych. Takie postępowanie może bowiem naruszać prawa osób trzecich przebywających we wspólnej przestrzeni hotelu. Pokój natomiast jest do wyłącznej dyspozycji wynajmującego. Moim zdaniem hotel nie może naliczać tu opłaty na podstawie regulaminu i umowy, bo byłaby to klauzula abuzywna. Jeśli chce zdyscyplinować gości, może ustalić pewne opłaty pokrywające koszty sprzątania lub dochodzić naprawienia szkody, jeśli taka powstała – dodaje.

– Aby uznać dane postanowienie za klauzulę niedozwoloną, musi ono kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy – podkreśla Katarzyna Górna. – Gdy tego rodzaju kara utrzymana jest w rozsądnej wysokości, może być kłopot z wykazaniem, że postanowienie regulaminu spełnia przesłanki uznania go za klauzulę abuzywną.

Najczęściej ograniczenia dotyczą zabrania do pokoju zwierzęcia, głośnego zachowania, odwiedzin w wynajmowanym pokoju, picia alkoholu lub palenia papierosów na terenie hotelu.

– Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia, wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkich przebywających w obiekcie – wyjaśnia mecenas Katarzyna Górna z kancelarii Affre i Wspólnicy. – Mogą się one odnosić w szczególności do ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie zasad obowiązujących w obiekcie czy też za zniszczenia.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy