Wprowadzenie kontroli na duńskich granicach, by ukrócić nielegalną imigrację i przemyt ludzi, było jednym z głównych żądań prawicowej Partii Ludowej podczas rozmów koalicyjnych z liberałami z partii Venstre. Ostatecznie jednak Partia Ludowa nie znalazła się w rządzie i Venstre utworzyła gabinet mniejszościowy.

Układ z Schengen to porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.