Turyści chcący przekroczyć granicę bez wiz muszą wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej białoruskiego Parku Narodowego Białowieska Puszcza www.npbp.brest.by. Po otrzymaniu mailowej odpowiedzi powinni wydrukować otrzymany formularz wjazdu, zabrać ze sobą paszport i ubezpieczenie zdrowotne.

Pułkownik Aleksander Ciszczenka, szef służby prasowej Państwowego Komitetu Wojsk Granicznych Białorusi, opisuje, że bezwizowy wjazd będzie sprzyjał rozwojowi turystyki.

- Przejście graniczne będzie służyć zarówno zorganizowanym grupom, jak i turystom indywidualnym - wyjaśnia Ciszczenka.

Osoby wjeżdżające bez wiz powinny pamiętać, że mogą być na Białorusi do trzech dni i nie powinny opuszczać terytorium parku narodowego. Mogą jednak korzystać z usytuowanych w nim hoteli, gospodarstw agroturystycznych i szlaków turystycznych, a także odwiedzać muzea i całoroczną siedzibę Dziadka Mroza.