Spółka odnotowała też skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 229,2 mln złotych, zaś w I kwartale 2014 roku było to 128,5 mln złotych.

I kwartał 2015 roku jest pierwszym kwartałem konsolidacji przejętych aktywów hotelowych od Accoru. Tym samym porównanie z analogicznym okresem roku poprzedniego będzie zaburzone przez efekt uwzględnienia nowej bazy hoteli.

„Po zawarciu z Accorem strategicznej transakcji, która przyspieszyła rozwój spółki i powiększyła sieć o 38 hoteli działających w 5 nowych krajach, odnotowaliśmy znaczny wzrost skali naszej działalności i wzmocniliśmy pozycję grupy Orbis jako lidera branży hotelarskiej w Europie Wschodniej. Ponadto, w warunkach trwałego, pozytywnego otoczenia makroekonomicznego w tym regionie, w pierwszym kwartale 2015 roku grupa Orbis osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne, które potwierdzają jej pozycję w branży" – czytamy w raporcie.

O wstępnych przychodach spółka poinformowała w połowie kwietnia, należy więc sądzić, że obecna cena akcji uwzględnia już w pewien sposób wyniki za I kwartał. W czwartek o 12.00 inwestorzy za papiery hotelowej spółki płacili 54,2 złotego. Kurs spadał o 4,73 procent.