W ubiegłym miesiącu Rainbow Tours miało 74,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 13,8 procent więcej niż rok temu. Narastająco licząc od początku stycznia do końca maja obroty jednostkowe spółki wyniosły 241 mln zł, co oznacza wzrost o 32 procent wobec tego samego okresu ubiegłego roku.

Skonsolidowane przychody Rainbow Tours jako grupy spółek sięgnęły w maju 86,5 mln zł, czyli o 16,6 procent więcej niż rok temu. Narastająco łódzka grupa wypracowała 257 mln zł obrotów, a więc o 31 procent więcej niż rok temu.

W tym roku zarząd spółki spodziewa się 20–30-procentowego wzrostu sprzedaży. W efekcie obroty Grupy Rainbow Tours mogą przekroczyć 1 mld złotych. Rentowność netto mogłaby sięgnąć 2 – 2,5 procent (w 2012 r. wynosiła 0,5 proc., a w 2013 r. poniżej 2 proc.).

Dzisiaj przed południem kurs akcji Rainbow Tours spada o 0,7 procent, do 16,17 złotego. Od początku roku wzrósł o prawie 50 procent.