Pieniądze, które pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej 2007 - 2013 zostaną wydane na    modernizację sprzętu do komunikacji radiowej, radionawigacji, nadzoru i na oprogramowanie. Poprawi to bezpieczeństwo ruchu lotniczego i pozwoli zwiększyć ruch samolotów. Lepsze funkcjonowanie systemu powinno też zaowocować zmniejszeniem opóźnień i skróceniem czasu przelotów, a w konsekwencji zmniejszeniem negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

W niedawnej rozmowie z „Rz" prezes Polskiejm Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Kapis powiedział, że PAŻP potrzebuje na dokończenie modernizacji systemu zarządzania systemu ruchem powietrznym około 20 mln złotych. Natomiast wszystkie inwestycje  agencji, w tym  wprowadzenie SESAR, nowoczesnego systemu zarządzania ruchem lotniczym, ma kosztować do 2020 roku 700 mln złotych.

Sprzęt i systemy do operowania nowym systemem zarządzania ruchem lotniczym, na które Polska dostała unijne wsparcie mają być zlokalizowane w różnych częściach kraju, w szczególności w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podpisał decyzję o dofinansowaniu polskiego transportu lotniczego, powiedział: - Fundusze regionalne UE  pomogą zwiększyć bezpieczeństwo ruchu lotniczego i uczynią lotnictwo bardziej zrównoważonym. Projekt ten przyniesie także wymierne korzyści polskim obywatelom oraz zwiększy atrakcyjność Polski dla inwestorów.