Stężenie drobinek, które są najbardziej szkodliwe dla ludzkich płuc, osiągnęło poziom 500 mikrogramów w metrze sześciennym powietrza, gdy tymczasem norma bezpieczeństwa dopuszczalna przez Światową Organizację Zdrowia wynosi 25 mikrogramów. Nawet znacznie liberalniejsze normy chińskie wyznaczają granicę 75 - 100 mikrogramów.

W chińskiej stolicy panuje fatalna widoczność, co przyczyniło się do wzrostu liczby wypadków drogowych. Dramatyczne chwile przeżywają osoby dotknięte chorobami dróg oddechowych – duszące powietrze przedostaje się już do budynków mieszkalnych.

Podobna sytuacja panuje w całych północnych Chinach, zwłaszcza w Mongolii Wewnętrznej. Z kolei na północnym wschodzie szaleją burze śnieżne, co zmusiło władze do zamknięcia lotnisk i części autostrad.