Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: Rośnie liczba klientów biur podróży

Przybywa klientów wyjeżdżających z biurami podróży za granicę. W segmencie czarterów wzrost od października wyniósł 6 procent. Gwałtownie przybywa też na rynku touroperatorów

Publikacja: 09.05.2019 07:27

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: Rośnie liczba klientów biur podróży

Foto: AFP

Od października zeszłego roku do końca marca tego roku wyjazd w biurach podróży kupiło 3,5 miliona klientów. To wprawdzie o 2 procent mniej niż rok wcześniej, ale wszystko wskazuje, że spadek w statystykach wynika ze zmiany przepisów, a nie z rzeczywistego rezygnowania Polaków z usług touroperatorów. Generalnie więc klientów przybyło.

Z deklaracji złożonych przez przedsiębiorców turystycznych Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu wynika, że w I kwartale 2019 roku biura podróży zawarły umowy o udział w imprezach turystycznych z 1,886 miliona podróżnych. 750 tysięcy z nich, czyli 40 procent, zdecydowało się na podróże czarterem.

Dynamika spada

Najdynamiczniej rosnącą grupą byli turyści chcący wypoczywać w krajach pozaeuropejskich i europejskich podróżujący innymi środkami transportu niż loty czarterowe – wzrost w tej kategorii wyniósł 8 procent, licząc rok do roku. W sumie liczba tych klientów w pierwszym kwartale wyniosła 350 tysięcy.

Dynamika przyrostu drugiej pod względem liczebności grupy, czyli turystów czarterowych, wyniosła 4 procent. W trzeciej grupie, ludzi wyjeżdżających z biurami podróży na wycieczki po Polsce i do krajów ościennych, TFG zanotowało spadek o 15 procent.

- Prawdopodobnie nie wynika on z mniejszego ruchu w tym segmencie, ale ze zmiany przepisów – wyjaśnia dyrektor TFG Renata Mentlewicz. - W lipcu zeszłego roku weszła w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wyłącza spod regulacji niektóre kategorie podróżnych. Na przykład turystów jednodniowych, nie korzystających z noclegów, oraz turystów biznesowych. To oznacza, że organizatorzy nie muszą ujmować ich w deklaracjach przesyłanych do TFG. Od tamtej pory obserwujemy spadek odsetka zgłaszanych nam klientów przez biura podróży.

Już w czwartym kwartale zeszłego roku (okres wczesnej przedsprzedaży w biurach podróży wyjazdów na lato 2019 roku) widać było gwałtowny spadek dynamiki wzrostu liczby zawieranych umów przez touroperatorów. Jeśli chodzi o segment czarterów dynamika wyglądała następująco: pierwszy kwartał 2018 r. – 49 procent, II kwartał 2018 r. – 36 procent, III kwartał 2018 r. - 37 procent, IV kwartał 2018 r. - 8 procent.

- 4 procent z pierwszego kwartału tego roku może wydawać się wartością niedużą, ale warto pamiętać, że punktem odniesienia dla niej jest ogromny wzrost z tego samego okresu sprzed roku – zwraca uwagę Mentlewicz.

Jeśli policzyć dwa kwartały razem – czwarty zeszłego roku i pierwszy tego roku – średnia wzrostu dla klientów korzystających z czarterów wyniosła 6 procent. W wypadku klientów, którzy wybrali inny środek transportu niż czarter (np. tanie lub regularne linie lotnicze albo autokar plus nocleg, spakietowane przez touroperatora), ale podróżujących za granicę, było to 10 procent. A w grupie podróżnych odwiedzających Polskę lub kraje ościenne dynamika wyniosła minus 11 procent.

Czytaj też:"TFG: Co trzeci klient biur podróży poleciał czarterem".

Coraz więcej chętnych

- Warto przy tym odnotować – zwraca uwagę Mentlewicz – że rośnie też liczba przedsiębiorców rejestrujących działalność touroperatorską. Od początku tego roku przybyło ich 281. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych liczy więc obecnie 4562 firmy. Na koniec roku 2018 było ich 4281.

W tym samym czasie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wystąpił do marszałków województw o wykreślenie z ewidencji czterech podmiotów. Chodziło o firmy uporczywie unikające wypełniania obowiązku składania co miesiąc deklaracji o zawartych z klientami umowach i płacenia składek na fundusz. Co ciekawe, nie ma wśród nich biura Net Holiday, które w zeszłym roku złożyło do sądu gospodarczego wniosek o upadłość. Przed zamknięciem działalności władze spółki rozliczyły się ze wszystkimi klientami, którzy wpłacili zaliczki na poczet letnich wyjazdów (zimą touroperator nie wysyłał turystów). Firma nie zalegała też ze składkami na TFG.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie ma informacji, co powoduje tak duże zainteresowanie prowadzeniem biznesu turystycznego. - Możemy się tylko domyślać, że doniesienia o dużym wzroście sprzedaży wycieczek w zeszłym roku (w odniesieniu do czarterów było to 32 procent) zachęcają kolejne osoby do rozpoczęcia działalności w tej dziedzinie. Wielu z nich działa zresztą tylko sezonowo. Potwierdza się – na co wskazują eksperci – że ten rynek jest bardzo rozdrobniony – komentuje Mentlewicz.

Usprawnianie systemu

Tymczasem w TFG trwają prace nad nowym systemem informatycznym służącym do zbierania comiesięcznych deklaracji i rozliczania składek. Pieniądze na ten cel pochodzą w przeważającej części z dofinansowania Unii Europejskiej. Fundusz po konsultacjach ze środowiskami, które mają skorzystać z nowego narzędzia – przedsiębiorcami (reprezentowanymi m.in. przez Polską Izbę Turystyki i Polski Związek Organizatorów Turystyki), urzędami marszałkowskimi i firmami ubezpieczeniowymi – stworzył opis jego przyszłych funkcji. - Chodzi o to, jak taki system powinien być zbudowany, żeby każdy z interesariuszy miał z niego jak najwięcej korzyści, oczywiście w granicach prawa. Wszyscy przedsiębiorcy będą mieli na przykład swoje konta w tym systemie, dzięki czemu będą mogli nie tylko w maksymalnie uproszczony sposób złożyć deklarację i przelać składki, ale i sprawdzić swoje saldo czy dokonać ewentualnych korekt deklaracji – wyjaśnia dyrektor Renata Mentlewicz.

Teraz rozpoczął się etap tworzenia systemu przez programistów z firmy, która wygrała przetarg. Później będzie jeszcze testowany, a do użytku ma być oddany w połowie przyszłego roku.

Od października zeszłego roku do końca marca tego roku wyjazd w biurach podróży kupiło 3,5 miliona klientów. To wprawdzie o 2 procent mniej niż rok wcześniej, ale wszystko wskazuje, że spadek w statystykach wynika ze zmiany przepisów, a nie z rzeczywistego rezygnowania Polaków z usług touroperatorów. Generalnie więc klientów przybyło.

Z deklaracji złożonych przez przedsiębiorców turystycznych Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu wynika, że w I kwartale 2019 roku biura podróży zawarły umowy o udział w imprezach turystycznych z 1,886 miliona podróżnych. 750 tysięcy z nich, czyli 40 procent, zdecydowało się na podróże czarterem.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą