Ze wstępnych analiz Eurostatu wynika, że w 2018 roku w Bułgarii w zarejestrowanych obiektach noclegowych z co najmniej 10 łóżkami goście wykupili 26,8 miliona noclegów. To o 3 procent więcej rok do roku.

Średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi 2,2 procent. Bułgaria wyprzedza takie kierunki jak Dania (plus 2,7 procent), Francja (plus 2,4 procent), Grecja (plus 0,5 procent) i Włochy (plus 1,9 procent).

Analiza przyjazdów tylko z zagranicy pokazuje, że w minionym roku podróżni wykupili 17,7 milionów noclegów, co daje wzrost o 3,8 procent rok do roku. Także w tej kategorii Bułgaria wyprzedza inne kraje, na przykład w Chorwacji zmiana wyniosła 3,5 procent in plus, w Grecji 2,5 procent, a na Cyprze 3,2 procent.

Narodowy Bank Bułgarii podaje, że przychody z turystyki wyniosły ponad 7,3 miliarda lewów (16,1 miliarda złotych), czyli o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej.