Podczas XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska" Itaka otrzymała prestiżowe godło potwierdzające najwyższą jakość jej usług i wkładu w rozwój polskiej turystyki. W imieniu Itaki nagrodę z rąk członka kapituły, Adama Szejnfelda, byłego wiceministra gospodarki, a obecnie posła Parlamentu Europejskiego, odebrał Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.

- Godło „Teraz Polska" jest prestiżowym wyróżnieniem, znakiem rozpoznawalnym zarówno w Polsce jak i za granicą - mówi Henicz, cytowany w komunikacie firmy. - Jesteśmy zaszczyceni, że Itaka znalazła się w gronie jego laureatów. Jest to dla nas wyjątkowa rekomendacja, która wzmocni zaufanie klientów do nas i wiarygodność firmy w relacjach biznesowych, co dla touroperatora ma znaczenie fundamentalne. Godło „Teraz Polska" potwierdza wartość naszego produktu, jakim są zagraniczne imprezy turystyczne, i wkład w rozwój polskiej turystyki.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego realizuje "Polski Program Promocyjny", którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek.

Godło przyznaje kapituła złożona z 26 osób Kapituła Godła "Teraz Polska". Są to uznane autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego. Jej przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.

18 czerwca 2018 r. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Gala Teraz Polska, zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska". Celem fundacji jest nagradzanie najlepszych polskich produktów i usług, gmin i przedsięwzięć, a także honorowanie Polaków, którzy dzięki swej działalności stają się ambasadorami Polski w kraju i za granicą.