Ratingi 2018: Biura podróży krzepną dzięki Turcji i Egiptowi

Exim Tours przeskakuje pięć szczebli na raz, Net Holiday – awansuje o cztery oczka, a 7islands, Prima Holiday i Best Reisen zyskują lepszą ocenę o jeden poziom. Czy Sun & Fun będzie kolejny, który dołączy do stabilnych organizatorów?

Aktualizacja: 20.04.2018 12:18 Publikacja: 20.04.2018 06:02

Ratingi 2018: Biura podróży krzepną dzięki Turcji i Egiptowi

Foto: Turystyka.rp.pl

W poniedziałek (16.04.2018) przedstawiliśmy czytelnikom aktualizację rankingu i ratingów czołowych polskich touroperatorów ("Ratingi biur podróży 2018: Dziewięć ocen w górę, trzy w dół"). Oprócz informacji o charakterze generalnym w pierwszej części materiału omówiona została bardziej szczegółowo sytuacja sześciu największych pod względem przychodów z imprez turystycznych biur podróży. Dzisiaj część poświęcona pozostałym z 30 największych organizatorów.

ZOBACZ CAŁY RANKING 2018

Net Holiday (zmiana oceny i perspektywy w górę). Jest najmłodszą firmą w zestawieniu, istnieje od 2012 roku, ale jest już trzeci raz uwzględniona w ocenach. Wcześniej wyróżniała się bardzo dużą dynamiką wzrostu, która w generalnie słabym 2015 roku wyniosła aż 86 procent. Później zwolniła tempo ekspansji, co jednak przyczyniło się do poprawy wyników i stabilizacji jej finansów i znalazło wyraz w zmianie perspektywy z nieznanej na stabilną.

W 2017 Net Holiday nadal rozwijał się w solidnym tempie zwiększając przychody o 32,1 procent (średnia dla rynku to 27,7 procent), do 133,4 mln złotych, a liczbę obsłużonych klientów o 32,9 procent (średnia – 24,8 procent), do 56,3 tysięcy. Jednocześnie skokowo, bo ponad trzykrotnie, zwiększył zysk netto, osiągając 2,39 mln złotych. Ponad czterokrotnie zwiększył też fundusze własne, które teraz wynoszą 3,11 mln złotych. Właśnie znaczna poprawa rentowności i kapitałów własnych, znaczące zmniejszenie zadłużenia i umiar w ekspansji biznesowej spowodowały podniesienie oceny aż o 4 szczeble z B- do BB z jednoczesną kolejną poprawą perspektywy ze stabilnej na pozytywną.

Warto zaznaczyć, że Net Holiday, wbrew nazwie i ewentualnym skojarzeniom, wcale nie sprzedaje wycieczek głównie przez internet, ale w ponad 90 procentach za pośrednictwem agentów turystycznych.

W październiku 2016 roku Net Holiday został przejęty od polskiego właściciela przez czeską grupę biur podróży Alexandria, należącą do Aleksandra Pavlova (czytaj:"Net Holiday sprzedany Czechom").

Exim Tours (zmiana oceny i perspektywy) to bardzo zasłużone biuro dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, które działała na naszym rynku już od roku 1996. Kluczowym wydarzeniem w historii organizatora było kupienie w 2012 roku przez niemiecki koncern handlowy REWE grupy biur podróży Exim Tours (z siedzibą w Pradze), w skład której wchodziła również polska spółka. Obecnie organizator działa w ramach grupy DER Touristik (turystyczna gałąź REWE), która udziela mu wsparcia biznesowego i finansowego.

W latach ubiegłych organizatora dotknął znaczny spadek sprzedaży, Exim Tours był bowiem silnie uzależniony od sytuacji w Egipcie, Turcji i Tunezji, czyli krajów, w których nastąpił kryzys w ruchu turystycznym. Wtedy organizator rozwinął sprzedaż wyjazdów pakietowanych na bazie lotów tanimi liniami lotniczymi. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się wypady na Maltę. W sumie tak zwane pakiety dynamiczne zaczęły odgrywać znaczącą rolę w biznesie tego touroperatora, dostarczając mu nawet połowę jego przychodów.

W roku 2017, gdy Polacy zaczęli ponownie wyjeżdżać do Turcji, Egiptu i Tunezji, Exim nastawił się w większej mierze na te odradzające się kierunki i na tanie oferty, obejmujące hotele średnich i niższych kategorii. W rezultacie zanotował bardzo duży wzrost - przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych o prawie 50 procent, do 126,4 mln złotych, a liczby klientów o prawie 57 procent, do 55 tysięcy osób. Biuro osiągnęło też pierwszy od kilku lat zysk netto w wysokości 864 tysięcy złotych. Jego fundusze własne, również dzięki dokapitalizowaniu, na koniec 2017 roku wyniosły ponad 2,8 mln złotych.

 

Powrót do rentowności, przywrócenie dodatniego poziomu funduszy własnych i dobra passa na głównych rynkach organizatora pozwoliły na zmianę jego oceny o pięć szczebli w górę z CCC na BB- oraz na poprawę perspektywy z nieznanej na pozytywną. To największa pozytywna zmiana wśród wszystkich touroperatorów ujętych w zestawieniu.

Almatur Grupa, Almatur Polska, Almatur Katowice (Almatur Grupa i Polska bez zmiany oceny i perspektywy, zmiana perspektywy dla Almatur Katowice). Tradycyjnie uwzględniono w rankingu zarówno Grupę Almatur jako całość jak i jej dwa największe i najbardziej rozpoznawalne podmioty. Grupę stanowią biura, które mają wieloletnią uznaną pozycję w relatywnie nieco mniej ryzykownym segmencie turystyki młodzieżowej. Mają podobne profile działalności i funkcjonują od lat w porozumieniu (konsorcjum) biznesowym, a także mając powiązania kapitałowe i tych samych udziałowców.

Wyróżniają się na rynku dużą stabilnością biznesową oraz dobrymi wskaźnikami istotnymi dla bezpieczeństwa klientów. Rynek, na którym działają spółki grupy ma niezłe perspektywy z przyczyn demograficznych (w wiek nastoletni wchodzą liczniejsze roczniki), ale większe nawet znaczenie dla przyszłości turystyki młodzieżowej może mieć szybki wzrost dochodów gospodarstw domowych, będący skutkiem wzrostu płac, zatrudnienia i wsparcia rodzin środkami programu Rodzina 500+.

Grupa Almatur zwiększyła w 2017 roku przychody ze sprzedaży imprez turystycznych o 8,2 procent, do 65 mln złotych, liczbę klientów o 1 procent, do 36,4 tysięcy osób, a zysk netto o jedną trzecią, do 1,11 mln złotych, przy stabilnych funduszach własnych w wysokości 9,7 mln złotych. Największymi spółkami Grupy są Almatur Polska (warszawski) i Almatur Katowice. Pierwszy ma ocenę A+ i perspektywę stabilną, a drugi A- i perspektywę, która została zmieniona ze stabilnej na pozytywną, co odzwierciedla znaczne prawdopodobieństwo jej podniesienia w przyszłości, na co wskazuje powrót do dodatniej rentowności, wzrost funduszy własnych i umiar w ekspansji biznesowej organizatora.

Logos Tour, CT Poland, Logos Travel (bez zmiany oceny i perspektywy) - trzy biura o tradycyjnie bardzo wysokich ocenach, których głównym przedmiotem działalności jest organizowanie wyjazdów do krajów egzotycznych. Taką działalność zwykle łączy się z małym ryzykiem (przeloty regularnymi liniami lotniczymi, nie czarterami). Nic dziwnego, że dysponują one też dużymi funduszami własnymi, co jest efektem historycznego zatrzymywania części lub całości zysków.

Wszystkie trzy mają ratingi AA+ oraz wykazują nadal korzystne wyniki i relacje bilansowe, które uzasadniają stabilną perspektywę dla kolejnych ocen. W ostatnich trzech latach biura te napotykają na energiczniejszą niż dawniej konkurencję ze strony największych polskich organizatorów, takich jak Itaka, Rainbow i TUI Poland. Jednak możliwości konstruowania niszowych produktów dają im nadal duże szanse na względne utrzymanie obrotów i rentowności na silnie wzrastającym rynku egzotyki.

Największym podmiotem z wymienionych jest zamykający pierwszą dziesiątkę największych polskich touroperatorów Logos Tour, który posiada niezbyt typową na polskim rynku turystyki wyjazdowej strukturę przychodów, ponad 10 procent jego przychodów pochodzi bowiem ze świadczenia usług hotelowych. Spółka posiada 3 hotele (Warszawa, Kraków i Zakopane). Organizator ten w 2017 roku zwiększył przychody ze sprzedaży usług turystycznych o 9,4 procent, do 60,2 mln złotych, liczbę klientów o 1,6 procent, do prawie 32,6 tysiąca, zysk netto o ponad 40 procent, do 1,77 mln złotych i powiększył fundusze własne o ponad 1,5 mln, do 24,03 mln złotych (6 pozycja w branży).

Ecco Holiday (bez zmiany oceny i perspektywy) – biuro otwiera drugą dziesiątkę największych polskich organizatorów turystyki. W 2012 roku przejęło trzy spółki turystyczne (w tym specjalizujące się w egzotyce Ecco Travel), co znacznie powiększyło jego bazę kapitałową. Jednocześnie w wyniku istotnego ograniczenia wyjazdów z wykorzystaniem przelotów czarterowych dość znacząco zmniejszono wówczas skalę działalności i skalę ponoszonego ryzyka.

 

Dużą część biznesu organizatora stanowią produkty egzotyczne oparte na połączeniach regularnych linii lotniczych. Biuro organizuje też wycieczki na kierunkach bliższych, przy czym na niektórych (Bułgaria, Cypr, Egipt) często oferuje relatywnie niskie ceny.

Ecco Holiday obok organizowania imprez prowadzi również inne rodzaje działalności, których dobra rentowność współdecyduje o ogólnie korzystnych wskaźnikach spółki. W 2017 roku nieco ograniczono rozmiary działalności turystycznej. Przychody ze sprzedaży imprez spadły o 13 procent, do 46,44 mln złotych, a liczba klientów o 12 procent, do 34,6 tysiąca. Prawie o jedną trzecią spadł zysk netto spółki (ogólny), do 22,1 mln złotych, a prawie o 5 mln złotych, do 53,4 mln złotych, obniżyły się jej fundusze własne.

Zmiany profilu biznesowego i poprawa wyników finansowych po 2013 roku zadecydowały o radykalnej poprawie ówczesnej oceny do poziomu AA+, która była w kolejnych latach konsekwentnie kontynuowana i została powtórzona również w obecnej edycji rankingu i ocen w połączeniu z perspektywą stabilną.

7islands (zmiana oceny w górę) – dwunasty pod względem wielkości polski organizator turystyki wyjazdowej, skoncentrowany na czterech kierunkach greckich (Kreta, Rodos, Kos, Zakintos). Bardzo dynamiczny w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności (w roku 2008), później wyraźnie w stagnacji. W sezonie 2016 roku powrócił do dynamicznego rozwoju (wzrost o 32 procent) mimo że był to dla Grecji okres raczej słabego wzrostu (6,5 procent).

Podobnie było w roku 2017, w którym biuro zwiększyło przychody ze sprzedaży imprez turystycznych o kolejne 30,2 procent, do 39,7 mln złotych, a liczbę obsłużonych klientów o 25,3 procent, do 19,7 tysiąca. Zysk netto wzrósł niemal trzykrotnie, do 1,26 mln złotych, a fundusze własne dwukrotnie - do 2,6 mln złotych. Biuro 7islands często oferuje niskie ceny, ale osiąga przy tym regularnie dobre wyniki finansowe i adekwatnie do rozmiarów działalności powiększa fundusze własne. Tak też było w roku 2017, w którym nastąpiła znacząca poprawa rentowności i istotny wzrost kapitałów własnych, przy tempie ekspansji dostosowanej do możliwości stwarzanych przez sytuację greckiego rynku. Fakty te zdecydowały o pozostawieniu poprawie oceny o jeden szczebel do BBB+ przy zachowaniu perspektywy stabilnej.

Sun & Fun – w przeszłości biuro z pierwszej dziesiątki, które odgrywało istotną rolę na rynku turystyki wyjazdowej, zwłaszcza w wyjazdach do Tunezji i Egiptu. Z powodów znaczącego pogorszenia się koniunktury na te kierunki organizator popadł w kłopoty finansowe. Na początku 2017 roku znak towarowy Sun& Fun kupiła czeska spółka Blue Style ("Sun & Fun - stara marka, nowy właściciel").

Miniony rok był pierwszym, ale niepełnym, rokiem działalności nowego podmiotu, który korzystając z koniunktury na tradycyjnych rynkach Sun & Funa i w Bułgarii, zdołał osiągnąć 13 pozycję w branży pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych. Wyniosły one 35,9 mln złotych, ale wynik netto spółki i jej fundusze własne były jeszcze ujemne. Organizatorowi przyznano ocenę CCC, jednakże z perspektywą pozytywną, która odzwierciedla potencjał poprawy wyników w dużej mierze związany z korzystnym rozwojem sytuacji na głównych rynkach touroperatora.

Funclub (zmiana oceny w górę) to czternasty pod względem wielkości organizator w zestawieniu funkcjonujący na rynku już od 1997 roku. Zasadniczym przedmiotem jego działalności jest organizowanie imprez autokarowych (wypoczynkowych i objazdowych) i przewozów autobusowych.

Wśród biur podróży o profilu autokarowym Funclub jest rynkowym liderem, a biorąc pod uwagę wszystkich touroperatorów, pozostaje w pierwszej trójce po przodujących w branży biurach Rainbow i Itaka. Organizator ma wyraźne ambicje wyznaczania nowych trendów w turystyce autokarowej. Inwestuje sporo w wymianę parku autobusowego na wozy nowocześniejsze, oszczędniejsze, wygodniejsze, w tym także luksusowe klasy royal.

W niezbyt korzystnym dla turystyki roku 2016 Funclub wykazał wzrost przychodów, istotny wzrost zysku i funduszy własnych, co m.in. zdecydowało o podniesieniu wcześniejszej oceny A- do A z perspektywą stabilną.

W roku 2017 organizator wykazał wzrost przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych o 9,4 procent, do 31,2 mln złotych, a liczby obsłużonych klientów o 5,4 procent, do 39,6 tysiąca. Zysk netto wzrósł do 2,26 mln złotych, a fundusze własne wyniosły 8,13 mln złotych. Kolejna poprawa rentowności organizatora, zwiększenie funduszy własnych do relatywnie wysokiego już poziomu, przy zachowaniu rozsądnego tempa ekspansji biznesowej uzasadniają podniesienie oceny o dwa szczeble z A do AA- przy pozostawieniu perspektywy stabilnej.

Prima Holiday (zmiana oceny w górę) - biuro działa od stycznia 2013 roku. Początkowo zajmowało się głównie organizowaniem wyjazdów do krajów taniego wypoczynku, czyli Egiptu, Turcji, Tunezji. Z powodu późniejszego wzrostu obaw turystów przed wyjazdami w te rejony, zaoferowało kierunki europejskie, jak np. Bułgaria, a także mniej ryzykowne biznesowo kierunki egzotyczne. Wykazana w 2016 roku poprawa relacji funduszy własnych do rozmiarów prowadzonej działalności i mniej ryzykowna działalność, były głównymi czynnikami powodującymi wówczas podwyższenie oceny z CCC na CCC+ z perspektywą pozytywną.

W 2017 roku przychody biura ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o ponad 37 procent, do 29,6 mln złotych, a liczba obsłużonych klientów prawie o 23 procent, do 12,9 tysiąca. Zysk netto wzrósł prawie pięciokrotnie, do 625 tysięcy złotych, a fundusze własne prawie trzykrotnie, do 950 tysięcy złotych.

 

Obecnie w warunkach zmiany koniunktury i geografii wyjazdów polskich turystów biuro aktywniej oferuje również kierunki egipskie, Tunezję kontynentalną, Turecką Riwierę i Maltę.

Zdecydowana poprawa rentowności, wzrost funduszy własnych, zmniejszenie zadłużenia i bardzo korzystna sytuacja na głównych rynkach organizatora pozwoliły na podniesienie oceny o trzy szczeble - z CCC+ na B+ z jednoczesnym utrzymaniem perspektywy pozytywnej.

Z pozostałej piętnastki organizatorów w zestawieniu, którzy nadesłali dane i zostali ocenieni, siedmiu zachowało dotychczasowe oceny, a także ich perspektywy. Są to według wielkości przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych: Wygoda Travel, Interhome, Patron Travel, CT Poland, Almatur Polska, Logos Travel i Orka Travel.

Pozostałe biura odnotowały zmiany ocen z jednoczesną zmianą perspektywy lub samą zmianę perspektywy. Chodzi tu o:

Dziewiętnasty w zestawieniu Almatur Katowice, który otrzymał perspektywę pozytywną w miejsce stabilnej (zostało to już omówione).

Dwudziesty w zestawieniu Best Reisen Group, który dostał ocenę wyższą o jeden szczebel, z B+ na BB- z jednoczesną zmianą perspektywy z nieznanej na stabilną (poprawa rentowności i wzrost funduszy własnych oraz rozsądne tempo biznesowej ekspansji organizatora).

Dwudziesty trzeci w zestawieniu Olimp, którego ocena spadła o jeden szczebel, z B na B- z jednoczesną zmianą perspektywy ze stabilnej na nieznaną (spadek rozmiarów działalności turystycznej połączony ze znacznym udziałem przychodów z innych źródeł, które mogą być narażone na inne ryzyka niż typowe w turystyce, wzrost zadłużenia i niski poziom funduszy własnych w świetle struktury bilansu spółki).

Dwudziesty piąty w zestawieniu Trade & Travel, konsorcjum, które odnotowało poprawę perspektywy ze stabilnej na pozytywną dzięki poprawie rentowności i solidna pozycja biznesowa.

Dwudziesty szósty w zestawieniu BUT (Biuro Usług Turystycznych), który odnotował obniżenie oceny o jeden szczebel z BB+ na BB z utrzymaniem perspektywy nieznanej. Powodem jest niekorzystna zmiana w strukturze bilansu organizatora.

Dwudziesty ósmy w zestawieniu Sport Vita, który otrzymał ocenę wyższą o trzy szczeble, czyli AA- w miejsce dotychczasowej A- z utrzymaniem dotychczasowej perspektywy pozytywnej. Jest to wynik stabilnej i bardzo wysokiej rentowności organizatora oraz radykalnego wzrostu funduszy własnych (3,5 do 6,9 mln złotych), co się wiąże w dużej mierze z zyskiem odnotowanym ze sprzedaży nieruchomości.

Dwudziesta dziewiąta w zestawieniu Sigma Travel, która odnotowała poprawę oceny o dwa szczeble z B na BB- z utrzymaniem perspektywy stabilnej, a głównymi przyczynami tej zmiany były znacząca poprawa rentowności organizatora i stabilna pozycja biznesowa organizatora.

Zorganizowana turystyka wyjazdowa coraz stabilniejsza

Dobre wyniki większości organizatorów doprowadziły do tego, że najważniejsza dla stabilności branży jako całości relacja jej funduszy własnych do wielkości biznesu (realizowanych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych) osiągnęła historycznie najwyższy poziom dla ankietowanych touroperatorów, który wyniósł 9,9 procent. Dla porównania w pamiętnym 2012 roku (czyli po zakończeniu roku 2011) było to zaledwie 1,8 procent, a przed rokiem 9 procent.

Dobry wynik branża zawdzięcza głównie bardzo stabilnym finansowo i szybko rozwijającym się czterem największym firmom, których udział w jej obrotach przekracza już 70 procent. Liderzy ci swoją przewagę nad innymi zawdzięczają w dużej mierze dobrej jakości zarządzaniu i planowaniu rozwoju.

W tej sytuacji najbardziej prawdopodobnym wariantem generalnej przyszłości polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jest jej dalsza stabilność finansowa i duża efektywność biznesowa.

Transparentność w turystyce

Transparentność podmiotów działających w takiej branży jaką jest zorganizowana turystyka wyjazdowa ma szczególną wagę. To dzięki niej agenci i ich klienci mogą się w przybliżeniu zorientować w stopniu ryzyka związanego z korzystania z usług danego biura. Jednym z kilku celów okresowego zestawienia ocen stabilności organizatorów jest również pokazanie, którzy z nich bez obaw dzielą się informacjami na temat swojej działalności, a którzy nie chcą lub też nie potrafią takiej informacji przygotować.

Dla touroperatorów, którzy nie dostarczyli na czas danych lub nie były one z jakiś względów dostępne, ewentualnie z powodu zbyt krótkiej historii biznesowej nie mogły zostać określone, została przydzielona sygnatura N/A.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek